НАЗВА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Розподіл за семестрами

Кількість кредитів ЄКТС

екзамени

заліки

курсові

проекти

роботи

Історія України та укр. культури

1

 

 

 

4

Іноземна мова

4

2,7

 

 

16

Філософія

6

 

 

 

5

Усього

25,0

Економічна теорія

1,2

 

 

 

15

Економіко-математичне моделювання та економетрія

6,7

 

 

 

5

Інформатика

2

 

 

 

5

Математика (вища мат. і теор. ймов.)

2

3

 

 

10

БЖД та охорона праці

1

 

 

 

4

Усього

 

 

 

 

35,0

Бухгалтерський облік

4

3

 

 

9

Фінансовий облік

5,6

 

 

 

10

Управлінський облік

7

 

 

 

5

Облік у бюджетних установах та банках

6

5

 

 

9

Облік в галузях народного господарства

6

 

 

 

5

Звітність підприємств

7

 

 

 

5

Аудит

8

 

 

 

4

Оподаткування та облікова політика підприємств

7,8

 

 

 

9

Облік і звітність в оподаткуванні

8

 

 

 

4

Правознавство та правове забезпечення в обліку та оподаткуванні

1

 

 

 

6

Фінанси, гроші та кредит

3,4

 

 

 

10

Статистика

3

 

 

 

5

Аналіз господарської діяльності

 

4

 

 

4

Економіка підприємства

5

 

 

 

5

Міжнародні економічні відносини

8

 

 

 

4

Менеджмент

8

 

 

 

4

Економіка праці та управління персоналом

5

6

 

 

9

Усього

107,0

Усього за нормативною частиною

167,0

Українська мова (за проф. спрямуванням)

2

 

 

 

4

Історія української культури

 

 

 

 

 

Ділове спілкування

 

 

 

 

 

Діловодство

 

 

 

 

 

Друга іноземна мова

4

2

 

 

8

Соціологія

 

 

 

 

 

Політологія

 

 

 

 

 

Релігієзнавство

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

12,0

Екологія та захист навколишнього середовища

2

 

 

 

4

Ціноутворення

 

 

 

 

 

Розміщення продуктивних сил

 

 

 

 

 

Державне регулювання економіки

 

 

 

 

 

Техніка та технології в АПК

 

1,2

 

 

8

Грунтознавство

 

 

 

 

 

Рослинництво

 

 

 

 

 

Тваринництво

 

 

 

 

 

Ділова документація та дипломатичний протокол

 

4

 

 

4

Діловий етикет

 

 

 

 

 

Ділове спілкування

 

 

 

 

 

Діловодство

 

 

 

 

 

Основи підприємництва

1

 

 

 

4

Теорія економічного аналізу

 

 

 

 

 

Аналіз господарської діяльності

 

 

 

 

 

Економічна статистика

 

 

 

 

 

Усього

20,0

Інформ. системи і технології в обліку і оподаткуванні

 

3

 

 

4

Контроль і ревізія та СБЕ

7

 

 

9

Облік в зарубіжних країнах

5

 

 

 

5

Облік і звітність суб'єктів малого підприємництва

 

5

 

 

4

Внутрішній аудит

 

3

 

 

4

Внутрішньогосподарський контроль

7

 

 

9

Комп'ютерний аудит

5

 

 

 

5

Аудит в зарубіжних країнах

 

5

 

 

4

К/Р з статистики

 

 

 

3

1

К/Р з обліку у зарубіжних країнах

 

 

 

5

1

К/Р з фінансового обліку

 

 

 

6

1

К/Р з управлінського обліку

 

 

 

7

1

К/Р з аудиту

 

 

 

8

1

Усього

 

 

 

 

5,0

Фізичне виховання

 

2,4

 

 

8

Підготовка водіїв

4

 

 

 

5

Усього

 

 

 

 

13,0

Навчальна практика

12

Виробнича практика

4

Державна атестація

13

Усього

29,0

Загальна кількість

240,0