НАЗВА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

Розподіл за семестрами

Кількість кредитів ЄКТС

екзамени

заліки

курсові

проекти

роботи

Методологія і організація наукових досліджень

 

3

 

 

4

Педагогіка

 

1

 

 

4

Охорона праці в галузі та цивільний захист

 

 

 

4

Усього

 

 

 

 

12,0

Облік і звітність за міжнародними стандартами

3

 

 

 

4

Облік міжнародних та експортно-імпортних операцій

1,2

 

 

 

6

Організація бухгалтерського обліку

1

 

 

 

6

Організація і методика аудиту

2

 

 

 

6

Державний фінансовий контроль

1

 

 

 

6

Адміністрування податків

3

 

 

 

4

Фінансовий аналіз

2

 

 

 

6

Усього

38,0

Упр. інформ. с-ми в обліку та оподаткуванні

3

 

 

 

4

Бухгалтерський облік в управлінні підприємством

2

 

 

 

6

Консолідована фінансова звітність

 

3

 

 

4

Моделі і методи прийн. рішень в обліку та аудиті

 

1

 

 

4

Аудит у бюджетних установах

3

 

 

 

4

Аудит у фінансових установах

2

 

 

 

6

Аудит на підприємствах торгівлі

 

3

 

 

4

Аудит у сільськогосподарських підприємствах

 

1

 

 

4

К/Р з державного фінансового контролю

 

 

 

1

1

К/Р з організації бухгалтерського обліку

 

 

 

1

1

К/Р з бух. облік в управлінні підприємством

 

 

 

2

1

К/Р з фінансового аналізу

 

 

 

2

1

Усього

4,0

Виробнича практика

6

Переддипломна практика

3

Державна атестація

18

Усього

27,0

Загальна кількість

90,0