НАЗВА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Розподіл за семестрами

Кількість кредитів ЄКТС

екзамени

заліки

курсові

проекти

роботи

Охорона праці в галузі та ЦЗ

 

 

 

4

Усього

4,0

Організація бухгалтерського обліку

1

 

 

 

5

Організація і методика аудиту

2

 

 

 

4

Облік і оподаткування експортно-імпортних операцій

2

 

 

 

4

Держвний фінансовий контроль

1

 

 

 

5

Адміністрування податків і зборів

1

 

 

 

5

Облік і звітність за міжнародними стандартами

1

 

 

 

5

Фінансовий аналіз

2

 

 

 

4

Бухгалтерський облік в управлінні підприємством

2

 

 

 

4

Усього

36,0

К/Р з організації бухгалтерського обліку

 

 

 

1

1

К/Р з бухгалтерського обліку в управлінні підприємством

 

 

 

2

1

К/Р з фінансового аналізу

 

 

 

2

1

Усього

3,0

Усього за нормативною частиною

43,0

Управлінські інформаційні системи в обліку і оподаткуванні

 

 

 

4

Системи електронної комерції

 

 

 

 

 

Статистичний аналіз бізнес-середовища

 

 

 

 

 

Корпоративні інформаційні системи

 

 

 

 

 

Усього

4,0

Консолідована фінансова звітність

 

1

 

 

4

Податковий облік і звітність

 

 

 

 

 

Стратегічний облік

 

 

 

 

 

Облік зовнішньоекономічної діяльності

 

 

 

 

 

Моделі і методи прийняття рішень в обліку і оподаткуванні

 

1

 

 

4

Бюджетування полдатків і зборів на підприємстві

 

 

 

 

 

Трансфертне ціноутворення в оподаткуванні

 

 

 

 

 

Податкові спори та судова практика їх вирішення

 

 

 

 

 

Усього

8,0

Усього за вибірковою частиною

12,0