НАЗВА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Розподіл за семестрами

Кількість кредитів ЄКТС

екзамени

заліки

курсові

проекти

роботи

Історія України та укр. культури

1

 

 

 

4

Іноземна мова

4

2,6,7

 

 

21

Філософія

6

 

 

 

5

Усього

30,0

Економічна теорія

1,2,3

 

 

 

15

Інформатика

2

 

 

 

5

Основи підприємництва

 

4

 

 

3

Математика (вища мат. і теор. ймов.)

2

3

 

 

10

БЖД та охорона праці

1

 

 

 

4

Усього

 

 

 

 

37,0

Міжнародний біржовий ринок

3

 

 

 

5

Міжнародні організації

4

 

 

 

5

Міжнародна економічна інтеграція

8

7

 

 

8

Міжнародна комерційна діяльність

5

 

 

 

5

Міжнародний ринок праці і зайнятості

7

 

 

 

5

Міжнародні валютно-фінансові та кредитні відносини

7,8

 

 

 

9

Міжнародна конкуренція на світових ринках

6

 

 

 

6

Міжнародний маркетинг

 

8

 

 

3

Міжнародна економіка

6

5

 

 

10

Міжнародне право

6

 

 

 

5

Зовнішньоекономічна діяльність підприємств

4

 

 

 

5

Теорія і практика зовнішньоекономічної торгівлі

7,8

 

 

 

9

Міжнародний економічний аналіз

 

6

 

 

4

Глобалізація світового господарства і міжнародних економічних відносин

7,8

 

 

 

9

Митна політика України та ЄС

 

8

 

 

3

Статистика

3

 

 

 

5

Ціноутворення на світових ринках

5

 

 

 

6

Економічна дипломатія

5

 

 

 

5

Усього

110,0

Усього за нормативною частиною

177,0

Українська мова (за проф. спрямуванням)

2

 

 

 

4

Історія української культури

 

 

 

 

 

Ділове спілкування

 

 

 

 

 

Діловодство

 

 

 

 

 

Друга іноземна мова

4

2

 

 

8

Соціологія

 

 

 

 

 

Політологія

 

 

 

 

 

Релігієзнавство

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

12,0

Техніка та технології в АПК

 

1,2

 

 

8

Грунтознавство

 

 

 

 

 

Рослинництво

 

 

 

 

 

Тваринництво

 

 

 

 

 

Екологія та захист навколишнього середовища

2

 

 

 

4

Теорія економічного аналізу

 

 

 

 

 

Аналіз господарської діяльності

 

 

 

 

 

Економічна статистика

 

 

 

 

 

Правознавство

1

 

 

 

3

Механізація с.-г. машин

 

 

 

 

 

Університетська освіта

 

 

 

 

 

Вступ до фаху

 

 

 

 

 

Усього

15,0

Діловий протокол та етикет

1

 

 

 

6

Логістика

 

3

 

 

6

Облік у зарубіжних країнах

 

4

 

 

6

Інформаційні системи і технології в МЕВ

 

3

 

 

6

Митна справа

1

 

 

 

6

Митне регулювання ЗЕД

 

3

 

 

6

Митно-валютний контроль за ексортно-імпорт. операціями

 

4

 

 

6

Митно-тарифна система

 

3

 

 

6

К/Р з статистики

 

 

 

3

1

К/Р з міжнародна комерційна діяльність

 

 

 

5

1

К/Р з міжнародна економіка

 

 

 

6

1

К/Р з міжнародної економічної інтеграції

 

 

 

7

1

К/Р з міжнародного маркетингу

 

 

 

8

1

Усього

 

 

 

 

5,0

Фізичне виховання

 

2,4

 

 

8

Підготовка водіїв

4

 

 

 

5

Усього

 

 

 

 

13,0

Навчальна практика

12

Виробнича практика

4

Державна атестація

13

Усього

29,0

Загальна кількість

240,0