НАЗВА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Розподіл за семестрами

Кількість кредитів ЄКТС

екзамени

заліки

курсові

проекти

роботи

Методологія і організація наукових досліджень

 

2

 

 

4

Педагогіка

 

1

 

 

4

Охорона праці в галузі та цивільний захист

 

 

 

4

Усього

 

 

 

 

12,0

Зовнішньоекономічна політика країн (регіонів)

2

 

 

 

6

Система регулювання міжн. екон. відносин

1

 

 

 

6

Сучасні міжнародні економічні відносини

3

 

 

 

4

Світові та регіон. екон. об'єднання та угрупування

2

 

 

 

6

Міжнародні системи глобального розвитку

1

 

 

 

6

Україна у міжнародних екоеномічних відносинах

 

1

 

 

4

Міжнародні стратегії економічного розвитку

2

 

 

 

6

Дипломатична і консульська служба

3

 

 

 

4

Усього

42,0

Європеїстика

 

3

 

 

4

Міжнародна інформація

3

 

 

 

4

Управління міжнародними проектами

 

3

 

 

4

Міжнародний туристичний бізнес

 

3

 

 

4

Митна вартість

 

3

 

 

4

Митні режими

3

 

 

 

4

Митні платежі і збори

 

3

 

 

4

Митне регулювання ЗЕД

 

3

 

 

4

К/Р з систем регулювання міжн. екон. відносин

 

 

 

1

1

К/Р з міжнародних систем глобального розвитку

 

 

 

1

1

К/Р з зовнішньоекономічної політики країн (регіонів)

 

 

 

2

1

К/Р з світових та регіон. екон. об'єднання та угрупування

 

 

 

2

1

Усього

4,0

Виробнича практика

6

Переддипломна практика

3

Державна атестація

18

Усього

27,0

Загальна кількість

90,0