НАЗВА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Розподіл за семестрами

Кількість кредитів ЄКТС

екзамени

заліки

курсові

проекти

роботи

Історія України та укр. культури

1

 

 

 

4

Іноземна мова

4

2,7

 

 

16

Філософія

6

 

 

 

5

Усього

25,0

Економічна теорія

1,2

 

 

 

15

Економіко-математичне моделювання та економетрія

6,7

 

 

 

5

Інформатика

2

 

 

 

5

Математика (вища мат. і теор. ймов.)

2

3

 

 

10

БЖД та охорона праці

1

 

 

 

4

Усього

 

 

 

 

39,0

Економіка підприємства

4,5

 

 

 

10

Економіка природокористування

 

6

 

 

5

Державне регулювання економіки

5

 

 

 

6

Економіка та організація інноваційної діяльності

7

 

 

 

5

Економіка праці та управління персоналом

5,6

 

 

 

11

Внутрішній економічний механізм підприємства

7,8

 

 

 

10

Стратегія підприємства та управління витратами

7,8

 

 

 

9

Оцінка економічних ризиків

8

 

 

 

4

Потенціал і розвиток підприємства

8

 

 

 

4

Правознавство та правове забезпечення в економіці

1,2

 

 

 

6

Облік і оподаткування

3

 

 

 

5

Фінанси, гроші та кредит

3,4

 

 

 

10

Менеджмент

5

 

 

 

5

Міжнародні економічні відносини

6

 

 

 

6

Статистика

3

 

 

 

5

Аналіз господ. д-ті та проектний аналіз

8

7

 

 

8

Усього

109,0

Усього за нормативною частиною

173,0

Українська мова (за проф. спрямуванням)

2

 

 

 

4

Історія української культури

 

 

 

 

 

Ділове спілкування

 

 

 

 

 

Діловодство

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Друга іноземна мова

4

2

 

 

8

Соціологія

 

 

 

 

 

Політологія

 

 

 

 

 

Релігієзнавство

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

12,0

Екологія та захист навколишнього середовища

2

 

 

 

4

Ціноутворення

 

 

 

 

 

Розміщення продуктивних сил

 

 

 

 

 

Державне регулювання економіки

 

 

 

 

 

Техніка та технології в АПК

 

1,2

 

 

8

Грунтознавство

 

 

 

 

 

Рослинництво

 

 

 

 

 

Тваринництво

 

 

 

 

 

Логістика

 

4

 

 

4

Діловий етикет

 

 

 

 

 

Ділове спілкування

 

 

 

 

 

Діловодство

 

 

 

 

 

Основи підприємництва

1

 

 

 

4

Теорія економічного аналізу

 

 

 

 

 

Аналіз господарської діяльності

 

 

 

 

 

Економічна статистика

 

 

 

 

 

Усього

20,0

Регіональна економіка

1

 

 

 

4

Інформаційні системи і технології в економіці

 

3

 

 

4

Організація в-ва та планув. та контроль на під-ві

7

8

 

 

8

Інвестування, кредитування та контроль

 

5

 

 

4

Природноресурсний потенціал

1

 

 

 

4

Економіка довкілля

 

3

 

 

4

Екологічна політика

7

8

 

 

8

Моделі і прогнозування стану довкілля

 

5

 

 

4

Економіка інноваційного підприємства

1

 

 

 

4

Стратегія інноваційного підприємства

 

3

 

 

4

Організація і планування інноваційного виробництва

7

8

 

 

8

Оцінка інноваційних ризиків

 

5

 

 

4

К/Р з статистики

 

 

 

3

1

К/Р з економіки підприємства

 

 

 

5

1

К/Р з міжнародних економічних відносин

 

 

 

6

1

К/Р з стратегії підприємства

 

 

 

7

1

К/Р з внутрішнього економічного механізму

 

 

 

8

1

Усього

 

 

 

 

5,0

Фізичне виховання

 

2,4

 

 

8

Підготовка водіїв

4

 

 

 

5

Усього

 

 

 

 

13,0

Навчальна практика

12

Виробнича практика

4

Державна атестація

13

Усього

29,0

Загальна кількість

240,0