НАЗВА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Розподіл за семестрами

Кількість кредитів ЄКТС

екзамени

заліки

курсові

проекти

роботи

Методологія і організація наукових досліджень

 

3

 

 

4

Охорона праці в галузі та цивільний захист

 

 

 

4

Педагогіка

 

1

 

 

4

Усього

 

 

 

 

12,0

Глобальна економіка

1

 

 

 

6

Економіка та організація діяльності обєднаних підприємвств

3

 

 

 

4

Економічна діагностика

2

 

 

 

6

Економічний ризик

 

2

 

 

4

Інтелектуальний бізнес

3

 

 

 

4

Інноваційний розвиток підприємства

2

 

 

 

6

Конкурентоспроможність підприємства

1

 

 

 

6

Обгрунтування та експертиза бізнес-проектів

2

 

 

 

6

Усього

42,0

Соціальна відповідальність

3

 

 

 

4

Економічне управління підприємства

1

 

 

 

6

Кооперація в АПК

 

3

 

 

4

Венчурний бізнес

 

1

 

 

4

Екологічна економіка

3

 

 

 

4

Кадастр природніх ресурсів

1

 

 

 

6

Економіка і управління природокористуванням

 

3

 

 

4

Розвиток сільських територій

 

1

 

 

4

Маркетинг інновацій

3

 

 

 

4

Інноваційний менеджмент

1

 

 

 

6

Трансфер технологій

 

3

 

 

4

Брендинг інновацій

 

1

 

 

4

К/Р з глобальної економіки

 

 

 

1

1

К/Р з конкурентоспроможності підприємства

 

 

 

1

1

К/Р з інноваційного розвитку підпрпиємства

 

 

 

2

1

К/Р з економічної діагностики

 

 

 

2

1

Усього

4,0

Виробнича практика

6

Переддипломна практика

3

Державна атестація

18

Усього

27,0

Загальна кількість

90,0