15 травня 2014 року на базі економічного факультету Львівського національного аграрного університету відбувся Всеукраїнський круглий стіл «Сучасні тенденції та концепції раціонального природокористування».

Метою даного заходу було обговорення актуальних питань щодо основних сучасних тенденцій у раціональному використанні природних ресурсів, міжнародний досвід і співпраця у сфері вирішення проблем економіки природокористування.

У роботі круглого столу взяли участь науковці ЛНАУ: в.о. професора Янишин Я. С., професор Костирко І. Г., професор Губені Ю. Е., професор Черевко Г. В., професор Липчук В. В., доцент Сиротюк Г. В., доцент Ковалів В. М., доцент Крупа В. Р., доцент Сиротюк С. В., асистент Савченко Є. В., а також науковці ВНЗ України: Гевко Р. Б. (професор Тернопільського національного економічного університету м. Тернопіль), Ремез Н. С. (професор Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» м. Київ), Мельник І. О. (доцент Миколаївського національного аграрного університету м. Миколаїв), Ільків Л. А. (доцент Національного університету біоресурсів і природокористування м. Київ), Лукаш О. А. (доцент Сумського державного університету м. Суми), Дерев’янко Ю. М.  (доцент Сумського державного університету м. Суми), Марченко К. С. (асистент Житомирського державного технологічного університету м. Житомир), Тверда О. Я. (асистент Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» м. Київ).

 

Засідання круглого столу відкрив декан економічного факультету в. о. професора Янишин Я. С. Напрями досліджень університету щодо проблематики круглого столу виголосила заступник декана, доцент Сиротюк Г. В.

Своїми думками стосовно теорії фізичної економії поділився професор Костирко І. Г. у виступі  «Фізична економія як теоретична основа формування сучасної концепції раціонального природокористування». Доповідач зацікавив учасників круглого столу власним баченням теорії енергетичної економіки С. Подолинського, ноосферного вчення В. Вернадського, М. Руденка.

Своє бачення проблеми раціонального природокористування та шляхи її вирішення висловив професор Губені Ю. Е.

Жваву дискусію викликала доповідь доцента Сиротюка С. В. на тему: «Львівський НАУ на шляху розвитку енергоощадності».

Доповідач розповів про наукові дослідження з питань відновлюваних джерел енергії, навчально-наукову лабораторію відновлюваної енергетики, в якій інстальована система комплексного використання відновлюваних джерел енергії у складі теплопомпової, вітроелектричної, сонячної фотоелектричної та сонячної теплової установок.

Продовженням даної проблематики була доповідь асистента Савченко Є. В. на тему: «Ефективність використання сонячної енергії».

Виступи учасників круглого столу переросли в жваве обговорення з великою кількістю запитань.

За результатами проведення круглого столу було започатковано нові перспективні напрямки спільних досліджень.