29 квітня 2015 р. на базі економічного факультету Львівського національного аграрного університету проведено Всеукраїнський круглий стіл на тему: «Наукові засади раціонального природокористування».

Метою даного заходу було обговорення актуальних питань щодо екології сьогодення, розробки соціально-економічних форм регулювання взаємодії суспільства і природи, а також міжнародний досвід і співпраця у сфері вирішення проблем економіки раціонального природокористування.

На засіданні круглого столу були присутні науково-педагогічні працівники Житомирського державного технічного університету (К. С.Марченко), Харківського національного університету ім. Каразіна (А. А. Клещ), Одеського державного екологічного університету (Г. В. Вартанян), Полтавського державного аграрного університету (Ю. В. Помаз), НУ «Львівська політехніка» (О. В. Пирог), Тернопільського національного економічного університету (Р. Б. Гевко). Учасниками круглого столу також були науковці ЛНАУ: в.о. професора Я. С. Янишин, професор І. Г. Костирко, доцент Г. В. Сиротюк, доцент В. М. Ковалів, доцент Г.І. Шимечко, доцент Л.В. Синявська, доцент Р.П. Дудяк, в.о.доцента Т. Д. Гром’як, в.о.доцента Ю.А. Коверко, в.о.доцента Р.П.Хірівський.

Засідання круглого столу відкрив декан економічного факультету в. о. професора Я. С. Янишин, звернувшись до учасників з вітальним словом та відзначивши актуальність проблеми раціонального природокористування. Круглий стіл проходив у формі конструктивної дискусії. Жвавий інтерес серед учасників викликала інформація д.е.н., професора І. Г. Костирка. Він зазначив, що проблема використання природних ресурсів і збереження навколишнього середовища стає дедалі актуальнішою у зв’язку зі зростанням техногенного навантаження і процесами глобалізації. Сучасний стан довкілля змушує змінювати точку зору щодо подальшого економічного розвитку і технічного прогресу й оцінювати їх з урахуванням екологічних пріоритетів. І. Г. Костирко вважає, що основою формування сучасної концепції раціонального природокористування є фізична економія, теорія якої започаткована французькими фізіократами ще у ХVII ст. і продовжена українським вченими С. А. Подолинським, В. І. Вернадським та ін.

Всі учасники круглого столу висловлювали свої думки щодо проблеми раціонального природокористування.

Засідання круглого столу надало можливість учасникам наукової дискусії апробувати нові наукові підходи у вивченні проблем раціонального природокористування, а також сприяло подальшому розвитку співробітництва та встановленню нових наукових і ділових контактів.