19 квітня 2016 р. о 12:30 год. в аудиторії 126 на кафедрі інформаційних технологій був проведений круглий стіл на тему «Сучасні інформаційні технології в освіті».
Під час обговорення були заслухані такі доповіді:
1. Використання інформаційних систем в навчальному процесі на економічному факультеті ЛНАУ.
Доповідач: Тимофій Васильович Пасічник, к.ф.-м.н., доцент кафедри інформаційних технологій Львівського національного аграрного університету;
2. Проблеми використання інформаційних систем в освіті.
Доповідач: Валентин Броніславович Смолінський, к.е.н., доцент кафедри інформаційних технологій Львівського національного аграрного університету;
3. Сучасні інформаційні системи в навчальному процесі Національного університету «Львівська політехніка».
Доповідач: Степан Йосипович Воробець, к.е.н., доцент кафедри економіки підприємства та інвестицій Національного університету «Львівська політехніка»;
4.Автоматизована система управління навчальним процесом.
Доповідач: Роман Володимирович Вовк, к.ф.-м.н., доцент кафедри міжнародних відносин і дипломатичної служби Львівського національного університету ім. І.Франка (Факультет міжнародних відносин);
5. Впровадження в навчальний процес інформаційних технологій.
Доповідач: Назар Євгенович Кудла, к.е.н., доцент кафедри менеджменту та комерційної діяльності Львівського інституту економіки і туризму;
6. Використання програми 1С: Підприємство у малому та середньому бізнесі. Доповідач: Олексій Михайлович Костецький, к.ф.-м.н., доцент, ПП «КОМА»;
7. Використання інформаційних технологій з метою підвищення рівня навчального процесу у вищому навчальному закладі.
Доповідач: Зеновій Степанович Кадюк, к.е.н., доцент кафедри економіки підприємства, ЛНУВМ та БТ імені С. З. Ґжицького.