З 10 травня 2017 року розпочали піврічне міжнародне стажування викладачі економічного факультету Львівського національного аграрного університету – к.е.н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування М.М. Богач, к.е.н., в. о. доцента кафедри фінансів, банківської справи та страхування Р.І. Содома, к.е.н., в. о. доцента кафедри фінансів, банківської справи та страхування О.Г. Агрес, к.е.н., в. о. доцента кафедри обліку та оподаткування І.Я. Салука та к.е.н., в. о. доцента кафедри інформаційних технологій В.Ю. Станько. Стажування проходили на базі Старопольської Вищої Школи у м. Кельце (Польща). Впродовж першого тижня стажування викладачі також мали можливість відвідали лекції професорів у Свєнтокшиській Політехніці (Politechnika Ṡwiętokrzyska). Під час стажування викладачі детально ознайомилися з усіма засадами функціонування сучасного європейського вищого навчального закладу.

Основні завдання стажування полягали у здійсненні порівняльного аналізу фінансових систем в Польщі і Україні, оцінюванні впливу рівня розвитку фінансової системи на економічне зростання та розвиток сільського господарства, ефективності фінансування сільського господарства Польщі та України, ознайомленні з сучасними методами управління і обліку в банку та використанням моделі інтегрального показника економічного розвитку. За допомогою інтегральних показників і економетричних методів оцінений взаємозв’язок між рівнем розвитку фінансової системи та економічним зростанням обох країн.

Також розпочалася реалізація програми подвійного диплому між економічним факультетом нашого університету та факультетом економічних наук вишу-партнера, де студенти Львівського національного аграрного університету мають змогу навчатися у Польщі.

Головна мета академічних обмінів – обмін досвідом і співпраця між українськими та польськими ВНЗ з подальшим використанням отриманих знань для навчання студентів та в практичній діяльності.

Участь у міжнародних стажуваннях є однією з можливостей розвинути свій науковий потенціал, налагодити нові ділові контакти та об’єднати інтелектуальні можливості для імплементації сучасних освітніх методів в Львівському національному аграрному університеті.