1-3 листопада 2017 року пройшли 42 найрізноманітніші заходи з підвищення фінансової обізнаності – спільний проект Національного банку, проекту Агентства США з міжнародного розвитку USAID «Трансформація фінансового сектору» та міжнародної платіжної системи VISA «Дні фінансової обізнаності».

Відкриття проекту в Львові з елементами візуального супроводження відеороликами  «Гривня – наш символ» відбулося за участі представників співорганізаторів проекту: заступника Голови НБУ Романа Борисенка; керівника проекту Агентства з міжнародного розвитку USAID «Трансформація фінансового сектору» Роберта Бонда; операційного директора компанії VISA в Україні, країнах СНД та Південно-Східної Європи Володимира Чайковського; заступника директора – розпорядника  Фонду гарантування вкладів фізичних осіб України Андрія Оленчика. До даного заходу долучився Львівський національний аграрний університет, зокрема кафедра фінансів, банківської справи та страхування, яку представляли викладачі кафедри Оксана Рубай, Галина Східницька, Руслана Содома, Оксана Садура, Андрій Колодій, Оксана Агрес та студенти спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування». Значна увага кафедрою фінансів, банківської справи та страхування приділяється фінансовій грамотності студентів інших спеціальностей економічного факультету, тому активними учасниками заходу були також студенти спеціальностей «Облік і оподаткування», «Економіка» і «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» для поглибленого вивчення дисципліни «Фінанси, гроші і кредит».

В рамках Днів фінансової обізнаності у Львові для студентів було проведено 12 інтерактивних воркшопів та тренінгів, а для експертів фінансового ринку та науковців – виступи від 9 спікерів – представників фінансового ринку. Лекції були надзвичайно інформативними, з аналізом актуальних питань діяльності небанківських фінансових установ, валютного регулювання в Україні, особливостей сучасної фінансової звітності банків, системи гарантування вкладів фізичних осіб. Досить змістовними з практичним аспектом були лекції щодо безпеки банківських вкладників, особливостей споживчого кредитування та методики правильного вибору небанківської фінансової установи.

Приємним було те, що організатори заходу запросили студентів відвідати виставку Музею грошей НБУ, яка складалася з історичної експозиції та унікальної колекції пам’ятних монет, а також кешлес-зону.

Такі заходи сприяють інтенсивності успішного навчання студентів,  результат якого досягається завдяки власній активній роботі його учасників, підвищують науковий рівень викладачів та слугують підґрунтям для дослідження актуальних фінансових проблем.