№ п/п

Назва навчальної дисципліни

Кількість кредитів ЄКТС

Кількість годин

Форма контролю

Семестр

Шифр кафедр

Всього

У тому числі аудиторних

1

2

3

4

5

6

7

8

1.Обов‛язкові навчальні дисципліни

1

Іноземна мова

6

180

60

екзамен

2

46

2

Історія України

4

120

42

екзамен

1

55

3

Вища математика

8

240

116

екзамен

2

54

4

Фізика

8

240

104

екзамен

1

31

5

Хімія

4

120

48

залік

2

19

6

Нарисна геометрія та інженерна граф.

11

330

134

екзамен

1,2

37

7

Технологія виробниц. с.-г. продукції

4

120

64

залік

2

14,12

8

Комп’ютери та комп’ютер. технології

2

60

28

залік

1

21

9

Українська мова (за профес. спрямуванням)

4

120

56

залік

3

55

10

Теоретична механіка та теорія механізмів і машин

7

210

120

екзамен

3

31,37

11

Електротехніка, електроніка та електропривод

4

120

64

екзамен

4

34

12

Взаємозамінність, стандартизація І ТВ (КВП)

4

120

64

екзамен

4

37

13

Комп’ютери та комп’ютер. технології

4

120

42

екзамен

3

38

14

Трактори і автомобілі

5

150

64

екзамен

4

35

15

Сільськогосподарські машини

4

120

64

залік

4

36

16

Механіка матеріалів і конструкцій

5

150

64

екзамен

4

37

17

Матеріалознавство і ТКМ

4

120

56

екзамен

3

37

18

Вища математика

3

90

42

залік

3

54

19

Електротехніка, електроніка та електропривод

4

120

56

екзамен

5

34

20

Теплотехніка

4

120

64

екзамен

6

33

21

Гідравліка та гідропривод

7

210

104

екзамен

6

33

22

Трактори і автомобілі

3

90

42

екзамен

5

35

23

Сільськогосподарські машини

7

210

120

екзамен

5,6

36

24

Автоматика і автоматизація в-ва

4

120

48

залік

6

38

25

САПР

4

120

42

екзамен

5

39

26

Деталі машин та підйомно-транспортні машини

7

210

120

екзамен

6

37

27

Машини і обладнання та машиновикористання в тваринництві

8

240

134

екзамен

6,7

38

28

Безпека життєдіяльності та охорона праці

4

120

70

екзамен

7

32

29

Основи інженерного менеджменту

4

120

60

екзамен

8

32

30

Мехатроніка та мехатронні системи

4

120

42

екзамен

7

35

31

Експлуатація машин і обладнання

8

240

116

екзамен

7,8

39

32

Ремонт машин

8

120

104

екзамен

7,8

39

33

Технічний сервіс

4

120

48

екзамен

8

39

34
Філософія
4
120
42
екзамен 7
17

2. Вибіркові навчальні дисципліни

1

2-га іноземна мова

4

120

60

залік

2

46

2

Механіко-технологічні властивості с.г. матеріалів

4

120

42

залік

3

36

3

Відновлювальні джерела енергії

4

120

42

залік

3

33

4

Інженерна екологія

4

120

42

екзамен

3

12,14

5

Правознавство

4

120

28

залік

5

 

6

Транспортування тварин і продукції

4

120

48

залік

6

14

7

Іноземна мова (за профспрямуванням)

4

120

36

залік

8

46

8

Робототехнічні комплекси в тваринництві

4

120

38

залік

8

38

9

Стандартизація і сертифікація техніки і обладнання

5

150

42

залік

7

35

10

1

Навчальна в майстернях

3

90

 

 

2

37

2

Навчальна з технологій виробництва, переробки і зберігання с.г. продукції

4,5

135

 

 

2

12,14,37

3

Фізична культура (факультатив)

3

90

60

залік

2

44

4

Технологічна з керування с.г. технікою

7,5

225

 

 

4

36-

5

Фізична культура (факультатив)

4

120

60

залік

4

44

 

Підготовка водіїв **(факультатив)

9

270

90

екзамен

4

35

6

Виробнича в с.г. підприємствах

7,5

225

 

 

6

35,36,38-1т.

39-2т

7

Переддипломна практика

1,5

45

 

 

7

 

4.Курсові роботи, проекти

1

КР Взаємозамінність, стандартизація І ТВ (КВП)

1

30

 

 

4

37

2

КР Трактори і автомобілі

1

60

 

 

5

35

3

КП Деталі машин та підйомно-транспортні машини

2

30

 

 

6

37

4

КР Сільськогосподарські машини

1

30

 

 

6

36

5

КП Експлуатація машин і обладнання

2

60

 

 

8

39

5.Атестація випускників

1

Державна атестація (державні іспити)

3

90

 

 

8

 

2

Дипломне проектування (дипломний проект)

9

270

 

 

8