№ п/п

Назва навчальної дисципліни

Кількість кредитів ЄКТС

Кількість годин

Форма контролю

Семестр

Шифр

кафедр

Всього

У тому числі аудиторних

1

2

3

4

5

6

7

8

1.Обов‛язкові навчальні дисципліни

1

Охорона праці в галузі та цивільний  захист

5

150

56

екзамен

1

32

2

Моделювання робочих процесів ДВЗ

5

150

56

екзамен

1

35

3

Мехатроніка автомобілів

5

150

48

екзамен

2

35

4

Організація та безпека руху АТЗ

4

120

42

екзамен

1

35

5

Технологічне проектування підприємств автомобільного транспорту

5

150

48

екзамен

2

39

6

Теорія і технологія наукових досліджень

4

120

48

екзамен

2

39

7

Надійність машин і систем

4

120

48

екзамен

2

39

8

Організація перевезень і управління на транспорті

5

150

56

екзамен

1

35

9

Випробування автомобілів

4

120

42

екзамен

3

35

10

Ділова іноземна мова

4

120

28

екзамен

3

32

11

Економіка та основи бухгалтерського обліку (1с -бухгалтерія)

4

120

28

екзамен

3

34

12
Педагогіка
4
120
42
залік 3
17

2. Вибіркові навчальні дисципліни

1

Право на транспорті

4

120

42

залік

1

21

2

Випробування двигунів

4

120

48

екзамен

2

33

3

Технологічні процеси ТО і ремонту автомобілів

4

120

48

залік

3

39

4

Альтернативні палива і нетрадиційні джерела енергії

 

120

22

залік

3

39

3. Практична підготовка

1

Виробнича практика

9

180

 

диф.залік

1

35

4. Курсові роботи, проекти

1

КР Моделювання робочих процесів ДВЗ

1

30

 

 

1

34

2

КР Організація перевезень і управління на транспорті

1

30

 

 

1

38

5. Атестація випускників

1

Дипломна робота

18

540

 

 

3