№ п/п

Назва навчальної дисципліни

Кількість кредитів ЄКТС

Кількість годин

Форма контролю

Семестр

Шифр кафедр

Всього

У тому числі аудиторних

1

2

3

4

5

6

7

8

1.Обов‛язкові навчальні дисципліни

1

Ділова іноземна мова

4

120

56

екзамен

3

46

2

Охорона праці та цивільний захист

5

120

56

екзамен

1

32

3

Технологія машинобудування

4

150

56

екзамен

1

37

4

Теорія розрахунку та проектування ПТБДММО

8

240

90

екзамен

1,2

36,37

5

Технічна експлуатація ПТБДММО

6

180

60

залік

1,2

36,39

6

Використання гідропневмоприводів

5

150

64

екзамен

2

34

7

Теорія і технологія наукових досліджень

5

120

48

екзамен

2

34

8

Економіка та основи бухгалтерського обліку (1С)

4

120

28

залік

3

22

9

Мехатронні системи ПТБДММО

4

120

42

екзамен

1

35

10

Надійність машин і систем

5

150

64

екзамен

2

39

11

Управління проектами

4

120

28

екзамен

3

32

2. Вибіркові навчальні дисципліни

1

Логістика  ПТБДММО

4

120

28

залік

1

35

2

Технології і засоби для відновлення меліорованих земель

4

120

32

залік

2

36

2

Технологічні процеси ТС і ремонту ПТБДММО

4

120

28

екзамен

3

39

3.Практична підготовка

1

Виробнича практика

9

270

 

залік

1

36

4.Курсові роботи проекти

1

КР Технологія машинобудування

1

30

 

 

1

37

2

КП Теорія розрахунку та проектування ПТБДММО

2

60

 

 

2

35,37

4

КР Управління проектами

1

30

 

 

3

32

5.Атестація випускників

1

Дипломна робота

18

540

 

 

3