№ п/п

Назва навчальної дисципліни

Кількість кредитів ЄКТС

Кількість годин

Форма контролю

Семестр

Шифр кафедр

 

Всього

У тому числі аудиторних

1

2

3

4

5

6

7

8

  1. 1. Обов‛язкові навчальні дисципліни

1

Фізика

14

120

56

іспит

1

31

2

Вища математика

14

210

110

іспит

1,2

54

3

Теоретичні основи електротехніки

16

240

102

залік, іспит

1,2

34

4

Електротехнічні матеріали

6

120

42

іспит

1

34

5

Електричні машини та апарати

5

150

56

іспит

1

34

6

Безпека життєдіяльності та охорона праці

4

120

56

іспит

1

32

7

Основи технічної експлуатації та монтажу енергообладнання

16

240

90

іспит

1,2

34

8

Теплотехніка та використання теплоти

6

180

56

іспит

2

33

9

Гідравліка і гідропривод

6

180

96

іспит

2

33

2. Вибіркові навчальні дисципліни

1

Машини і обладнання АПК

4

120

64

залік

2

36

2

Електрообладнання автомобілів

4

120

48

залік

2

35

3. Практична підготовка

1

Виробнича експлуатаційна

3

90

 

 

2

34

4. Курсові роботи проекти

спеціалізація Електротехнічні системи

1.

КР Електричні машини та апарати

1

30

30

 

2

34

2

КР Основи технічної експлуатації та монтажу енергообладнання

1

30

30

 

2

34

спеціалізація Традиційна та відновлювана енергетика

1.

КР Теплотехніка та використання теплоти

1

30

30

 

2

33

2.

КР Гідравліка і гідропривод

1

30

30

 

2

33