№ з/п

Назви навчальних  дисциплін, курсових робіт та проектів, практик, атестацій випускників

Кількість кредитів ЄКТС

Кількість годин

Форма контролю

Семестр

Шифр кафедри

Всього

У тому числі аудиторних

1. Обов’язкові навчальні дисципліни

1

Надійність машин і систем

4

120

56

іспит

1

39

2

Сертифікація та управління якістю у с.-г. виробництві

4

120

56

іспит

1

38

3

Моделювання та оптимізація виробничих систем

4

120

56

іспит

1

38,39

4

Теорія і технологія наукових досліджень

4

120

64

іспит

2

39

5

Проектування технологічних ліній в агропромисловому виробництві

4

120

64

іспит

2

38,39

6

Логістика в галузі

4

120

64

іспит

2

35

7

Автоматизовані системи бухобліку

4

120

50

іспит

3

22

8

Використання гідропневмоприводів  в с.г. техніці

4

120

50

іспит

3

33

9

Проектування тех. проц. в рос.

4

120

50

іспит

3

39

10

Системи точного землеробства

4

120

50

іспит

3

36

11

Оцінювання техніки і технологій

4

120

50

іспит

3

39

2. Вибіркові навчальні дисципліни

12

Дисципліна загальноуніверситетського вибору

4

120

56

залік

1

 

13

Проектування технологічних процесів технічного сервісу та ремонтного виробництва

4

120

56

іспит

1

39

14

Використання гідропневмоприводів  в с.г. техніці

4

120

56

іспит

1

33

15

Проектування технологічних процесів технічного сервісу та ремонтного виробництва

4

120

56

іспит

1

39

16

Комп’ютерна та дистанційна діагностика с.г. Техніки

4

120

56

іспит

1

35

17

Мехатронні системи

4

120

56

іспит

1

35

18

Мікрокомп’ютери в с.-г. виробництві

4

120

56

іспит

1

38

19

Управління проектами

4

120

64

іспит

2

32

20

Автоматизовані системи бухобліку

4

120

64

іспит

2

26

21

Аналіз технологічних систем і обґрунтування рішень

4

120

64

іспит

2

39

22

Розрахунок і проектування обладнання тех. сервісу

4

120

64

іспит

2

39

23

Експлуатація мехатронних систем

4

120

64

іспит

2

35

24

Дисципліна загальноуніверситетського вибору №2

4

120

50

залік

3

 

3. Практична підготовка

25

Виробнича

9

270

 

залік

2

39

26

Закордонна навчально-ознайомча з мовним стажуванням

 

 

 

залік

2