№ п/п

Назва навчальної дисципліни

Кількість кредитів ЄКТС

Кількість годин

Форма контролю

Семестр

Шифр кафедр

 

Всього

У тому числі аудиторних

1

2

3

4

5

6

7

8

  1. 1. Обов‛язкові навчальні дисципліни

 

1

 

Іноземна мова

 

14

420

148

залік,залік,залік,залік, іспит

1,2,3,4,5

46

 

2

Історія України

4

120

42

Іспит

1

55

3

Математика

12

360

180

іспит

1,2

54

4

Фізика

10

300

152

іспит

1,2

31

5

Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка

4

120

56

іспит

1

37

6

Компютерні технології з основами програмування

8

240

120

Іспит, іспит

1,2

34

7

Хімія

4

120

64

іспит

2

19

8

Економічна теорія

4

120

64

іспит

2

21

9

Правознавство

4

120

56

іспит

3

211

10

Екологія та захист навколишнього середовища

4

120

56

залік

1

19

11

Гідравліка та гідро-, пневмопривод

7

210

106

іспит, залік

4,5

33

12

Інженерна механіка

6

180

84

залік, іспит

3,3

31,37

13

Електротехнічні матеріали

4

120

56

іспит

3

34

14

Теоретичні основи електротехніки

11

330

144

іспит,іспит

3,4

34

15

Основи автоматики

5

150

80

іспит

4

38

16

Електроніка та мікросхемотехніка

4

120

64

іспит

4

38

17

Технічна експлуатація та монтаж енергообладнання

8

240

120

іспит, іспит

4,5

34

18

Електричні машини та апарати

12

360

184

залік, іспит, іспит

4,5,6

34

2. Вибіркові навчальні дисципліни

1

Друга іноземна мова

6

180

92

залік, залік, залік

2,3,4

46

2

Машини і обладнання АПК

 

6

180

84

залік, залік, залік

 

3

36,37,38

3.Курсові роботи

Спеціалізація Електротехнічні системи

1

КР Електроніка та мікросхемотехніка

1

30

30

 

2

38

спеціалізація Традиційна та відновлювана енергетика

1

КР Гідравліка та  гідро-, пневмопривод

1

30

30

 

1

33

4. Практична підготовка

1

Фізичне виховання (факультатив)

12

360

120

залік,залік, залік,залік

1,2,3,4

44

 

2

Правила дорожнього руху та безпека руху (факультатив)

8

240

120

іспит

4

35

 

3

Навчальна практика електрослюсарна (2 т.)

3

90

 

залік

2

34

Закордонна навчально-ознайомча практика з мовним стажуванням

 

 

 

 

 

 

4

Навчальна практика монтаж тепло-сантехн.обл.(2 т.)

3

90

 

залік

2

33

Закордонна навчально-ознайомча практика з мовним стажуванням

 

 

 

 

 

 

5

Виробнича електромонтажна практика

3

90

 

залік

2

34

Закордонна навчально-ознайомча практика з мовним стажуванням