№ п/п

Назва навчальної дисципліни

Кількість кредитів ЄКТС

Кількість годин

Форма контролю

Семестр

Шифр кафедр

 

Всього

У тому числі аудиторних

1

2

3

4

5

6

7

8

  1. 1. Обов‛язкові навчальні дисципліни

1

Філософія

4

120

56

іспит

3

17

2

Фізика

4

120

56

іспит

1

31

3

Математика

8

240

120

залік, іспит

1,2

54

4

Безпека життєдіяльності та охорона праці

4

120

56

іспит

1

32

5

Електротехнічні матеріали

4

120

64

іспит

2

34

6

Теоретичні основи електротехніки

8

240

120

залік, іспит

1,2

34

7

Теплотехніка

4

120

64

іспит

2

33

8

Гідравліка та гідро-, пневмопривод

6

180

88

іспит, залік

1,2

33

9

Електроніка та мікросхемотехніка

4

120

56

іспит

3

38

10

Основи автоматики

4

120

56

іспит

3

38

11

Відновлювані джерела енергії

4

120

56

іспит

3

33

12

КВП з основами метрології

8

240

120

залік, залік

3,4

33,34

13

Електричні машини та апарати

4

120

56

іспит

1

34

14

Основи електропостачання

4

120

64

іспит

4

34

15

Основи електроприводу

4

120

56

іспит

3

34

16

Електротехнічні системи електроспоживання

4

120

64

іспит

4

34

17

Технічна експлуатація та монтаж енергообладнання

8

240

120

іспит, іспит

1,2

34

18

Мікроконтролери

4

120

64

іспит

4

38

2. Вибіркові навчальні дисципліни

19

Дисципліна загально університетського вибору 1

4

120

64

залік

2

 

20

Дисципліна загально університетського вибору 2

4

120

56

залік

3

 

21

Машини і обладнання АПК

6

180

80

залік

2

36,37,38

22

Комп’ютерні технології з основами програмування

4

120

64

залік

4

34

23

Силова електроніка та перетворювальна техніка

4

120

64

іспит

4

34

24

Енергетичний менеджмент і аудит

4

120

64

іспит

4

32

спеціалізація Електротехнічні системи

25

Керування електротехнічними системами

4

120

64

іспит

4

34

26

Мехатроніка

4

120

56

залік

 

35

спеціалізація Традиційна та відновлювана енергетика

25

Засоби та обладнання відновлюваної енергетики

8

240

120

залік,іспит

3,4

33

3. Практична підготовка

1

Виробнича експлуатаційна

3

90

 

 

2

34

Закордонна навчально-ознайомча практика з мовним стажуванням

 

 

 

 

 

 

4. Курсові роботи проекти

спеціалізація Електротехнічні системи

1.

КР Електричні машини та апарати

1

30

30

 

2

34

2

КР Технічна експлуатації та монтаж енергообладнання

1

30

30

 

2

34

3

КР Основи електроприводу

1

30

30

 

3

34

4

КР Основи електропостачання

1

30

30

 

4

34

спеціалізація Традиційна та відновлювана енергетика

1

КР Гідравліка та  гідро-, пневмопривод

1

30

30

 

1

33

2

КР Теплотехніка

 

1

30

30

 

2

33

3

КР Відновлювані джерела енергії

1

30

30

 

3

33

4

КР Засоби та обладнання відновлюваної енергетики

1

30

30

 

4

33

5.Атестація випускників
1 Кваліфікаційний іспит 4 120