№ п/п

Назва навчальної дисципліни

Кількість кредитів ЄКТС

Кількість годин

Форма контролю

Семестр

Шифр кафедр

 

Всього

У тому числі аудиторних

1

2

3

4

5

6

7

8

  1. 1. Обов‛язкові навчальні дисципліни

1

Філософія

4

120

56

іспит

7

17

2

Теоретичні основи електротехніки

4

120

56

іспит

5

34

3

Гідравліка та гідро-, пневмопривод

3

90

42

залік

5

33

4

Теоретичні основи автоматики

6

180

84

іспит

5

38

5

Електроніка та мікросхемотехніка

4

120

56

іспит

5

38

6

Теплотехніка

4

120

56

іспит

5

33

7

Електричні машини та апарати

8

240

120

іспит, іспит

5,6

34

8

Відновлювані джерела енергії

4

120

64

іспит

6

33

9

Основи електроприводу

8

240

120

залік, іспит

6,7

33

10

Монтаж енергообладнання і систем керування

4

120

64

іспит

6

33

11

Безпека життєдіяльності та охорона праці

4

120

64

іспит

6

32

12

КВП з основами метрології

8

240

120

іспит, іспит

7,8

33,34

13

Основи електропостачання

8

240

120

залік, іспит

7,8

34

14

Енергетичний менеджмент і аудит

4

120

56

іспит

7

32

15

Основи технічної експлуатації енергообладнання

4

120

64

іспит

8

34

16

Електроосвітлення

4

120

64

іспит

8

34

2. Вибіркові навчальні дисципліни

 

Мікроконтролери

4

120

64

залік

6

38

19

Дисципліна загально університетського вибору 1

4

120

64

залік

6

 

20

Дисципліна загально університетського вибору 2

4

120

56

залік

7

 

21

Психологія

4

120

56

залік

7

 

22

Керування електротехнічними системами

4

120

64

іспит

8

34

23

Монтаж та експлуатація обладнання відновлюваної енергетики

4

120

64

іспит

8

33

24

Іноземна мова (за проф. спрямую)

4

120

64

іспит

8

46

3. Практична підготовка

1

Виробнича експлуатаційна

6

180

 

 

6

34

Закордонна навчально-ознайомча практика з мовним стажуванням

 

 

 

 

 

 

4. Курсові роботи

1

КР Теплотехніка

1

30

30

 

5

33

2

КР Електричні машини та апарати

1

30

30

 

6

34

3

КР Основи електроприводу

1

30

30

 

7

34

3

КР Енергетичний менеджмент і аудит

1

30

30

 

7

32

4

КР Основи технічної експлуатації енергообладнання

1

30

30

 

8

34

5.Атестація випускників

1

Кваліфікаційний іспит 4 120