№ п/п

Назва навчальної дисципліни

Кількість кредитів ЄКТС

Кількість годин

Форма контролю

Семестр

Шифр кафедр

 

Всього

У тому числі аудиторних

1

2

3

4

5

6

7

8

1-2 семестри

1. Обов‛язкові навчальні дисципліни

1

Енергетична безпека

4

120

56

іспит

1

33

2

Інформаційні технології

4

120

56

іспит

1

34

3

Педагогіка

4

120

56

залік

1

 

4

Проектування систем електропостачання

4

120

64

іспит

2

34

5

Математичне моделювання електротехнічних систем

4

120

56

іспит

1

34

6

Енергозбереження

4

120

64

іспит

2

33

7

Методи оптимізації та їх застосування в задачах електротехніки

4

120

64

іспит

2

34

8

Електромагнітна сумісність

4

120

64

іспит

2

34

9

Охорона праці в галузі та цивільний захист

4

120

64

іспит

2

32

2. Вибіркові навчальні дисципліни

13

Теорія і технологія наукових дослідженнь

4

120

64

іспит

2

34

15

Управління проектами

4

120

56

іспит

1

32

спеціалізація Електротехнічні системи

16

Електротехнології в АПК

4

120

56

іспит

1

34

спеціалізація Традиційна та відновлювана енергетика

17

Проектування та обслуговування систем відновлюваної енергетики

4

120

56

іспит

1

33

3. Практична підготовка

1

Виробнича

4

120

 

 

2

34

Виробнича

4

120

 

 

2

33

Закордонна навчально-ознайомча практика з мовним стажуванням

 

 

 

 

 

 

4. Курсові роботи

1

КР Проектування систем електропостачання

1

30

 

 

2

34

2

КР Енергозбереження

1

30

 

 

2

33

3

КР Електротехнології в АПК

1

30

 

 

1

34

4

КР Проектування та обслуговування систем відновлюваної енергетики

1

30

 

 

1

33

3 семестр

1. Обов‛язкові навчальні дисципліни

1

Ділова іноземна мова

4

120

40

іспит

3

46

2

Системи бухобліку

4

120

50

іспит

3

 

3

АСУ ТП

4

120

50

іспит

3

38

2. Вибіркові навчальні дисципліни

4

Дисципліна загально університетського вибору

4

120

50

залік

3

 

спеціалізація Електротехнічні системи

5

Інформаційні технології

4

120

50

залік

3

34

спеціалізація Традиційна та відновлювана енергетика

5

Проектування систем відновлюваної енергетики

4

120

50

залік

3

33

4. Курсові роботи

1

КР АСУ ТП

1

30

 

 

3

38

2

КР Проектування систем відновлюваної енергетики

1

30

 

 

3

33