№ п/п

Назва навчальної дисципліни

Кількість кредитів ЄКТС

Кількість годин

Форма контролю

Семестр

Шифр

кафедр

Всього

У тому числі аудиторних

1

2

3

4

5

6

7

8

1.Обов‛язкові навчальні дисципліни

1

Автомобілі

4, 4

360

184

екзамен

5, 6

35

 

Автомобілі (конструкція) 

Автомобілі (теор. розрахунок)2

Автотехнічна експертиза транспортних пригод

4

120

56

екзамен

5

35

3

Автомобільні двигуни

4, 5

270

136

залік, екзамен

5, 6

35

 

Автомобільні двигуни (будова)

 

 

 

 

 

 

 

Автомобільні двигуни (теор. розрахунок)

 

 

 

 

 

 

4

Електронне та електричне обладнання автомобілів

5

150

70

екзамен

5

35

5

ПММ та інші експлуатаційні матеріали

5

150

80

залік

6

35

6

Основи технічної діагностики автомобілів

4

120

56

екзамен

7

35

7

Філософія

4

120

56

екзамен

7

17

8

Правознавство

4

120

56

екзамен

7

211

9

Технологічні основи виробництва та ремонту автомобілів

6

180

84

екзамен

7

39

10

Логістика

6

180

84

екзамен

7

35

11

Безпека життєдіяльності та охорона праці

5

150

80

екзамен

8

32

12

Технічна експлуатація автомобілів

6

180

96

екзамен

8

39

13

Основи проектування та експлуатації технолог. обладнання. автотр. підпр.

6

180

96

екзамен

8

39

2. Вибіркові навчальні дисципліни

1

Спеціалізовані автомобілі

5

150

70

залік

5

35

 

Паливна апаратура ДВЗ

 

 

 

 

 

35

2

Дисципліна загальноуніверситетського вибору 1

4

120

64

залік

6

 

3

Стандартизація та сертифікація ТЗ

4

120

64

залік

6

35

 

Моделювання технологічних процесів підприємств автомобільного транспорту

 

 

 

 

 

39

4

Дисципліна загальноуніверситетського вибору 2

4

120

56

залік

7

 

5

Фірмове обслуговування транспортних засобів

4

150

80

залік

8

39

 

Обладнання та інструмент технічного сервісу

 

 

 

 

 

39

3. Практична підготовка

1

Виробнича практика

6

180

 

диф.залік

6

35

4. Курсові роботи проекти

1

КР Автомобілі

1

30

 

 

6

35

2

КР Автомобільні двигуни

1

30

 

 

6

35

3

КР Технологічні основи виробн.
та ремонту автомобілів

1

30

 

 

7

39

4

КР Технічна експлуатація автомобілів

2

60

 

 

8

35

5. Атестація випускників

 

Державна атестація (державні іспити)

4

120

 

 

8