№ п/п

Назва навчальної дисципліни

Кількість кредитів ЄКТС

Кількість годин

Форма контролю

Семестр

Шифр

кафедр

Всього

У тому числі аудиторних

1

2

3

4

5

6

7

8

1.Обов‛язкові навчальні дисципліни

1

Історія України

4

120

56

екзамен

1

55

2

Економічна теорія

4

120

56

екзамен

1

21

3

Вища математика

8, 4

360

176

екзамен

1, 2

54

4

Фізика

4, 4

240

120

екзамен

1, 2

31

5

Хімія

4

120

64

залік

2

19

6

Нарисна геометрія, інженерна, компютерна графіка

4, 4

240

120

екзамен

1, 2

37

 

Нарисна геометрія

 

 

 

 

 

 

 

Інженерна та комп’ютерна графіка

 

 

 

 

 

 

7

Іноземна мова

4, 2, 2, 2, 4

420

204

залік, екзамен

1, 2, 3, 4, 5

46

8

Комп'ютери та комп'ютерні технології

4, 2

240

92

залік, екзамен

2, 3

38

9

Матеріалознавство і ТКМ

4

120

64

екзамен

3

37

10

Гідравліка, гідро- та пневмоприводи

4

120

56

екзамен

3

33

11

Інженерна механіка ( теор. мех., опір мат.)

4, 4

240

120

екзамен

3, 4

31

 

Інженерна механіка ( теоретична механіка)

 

 

 

 

 

 

 

Інженерна механіка ( опір матеріалів)

 

 

 

 

 

 

12

Правила дорожнього руху

6

180

84

екзамен

3

35

13

Основи конструювання машин (ТММ, ДМ, ВСТВ)

6, 4

300

148

екзамен

3, 4

37

 

Основи конструювання машин (ТММ)

 

 

 

 

 

 

 

Основи конструювання машин (ДМ)

 

 

 

 

 

 

 

Основи конструювання машин (ВСТВ)

 

 

 

 

 

 

14

Теплотехніка

4

120

64

екзамен

4

33

15

Автомобілі

4

120

64

залік

4

35

 

Автомобілі (конструкція)2. Вибіркові навчальні дисципліни

1

Друга іноземна мова (англійська, німецька, французька, іспанська, польська)

2, 2, 2

180

92

залік

2, 3, 4

46

2

Основи електротехніки, електропривод, електрообладнання

4

120

56

екзамен

3

34

3

Системи автоматизованого проектування

4

120

64

екзамен

4

39

4

Безпека дорожнього руху

4

120

64

екзамен

4

35

3. Практична підготовка

1

Компютерна графіка

3

90

 

диф.залік

2

37

2

Навчальна в майстернях

3

90

 

диф.залік

2

37

3

Технологічна в автопідприємствах

3

90

 

диф.залік

4

35

4

Технологічна з керування автотранспортом

3

90

 

диф.залік

4

35

4. Курсові роботи проекти

3

КП Основи конструювання машин

2

60

 

 

4

37