п/п

Назва навчальної дисципліни

Кількість кредитів

ЄКТС

Кількість годин

Форма

контролю

Семестр

Шифр

кафедри

Всього

У тому числі аудиторних

1

2

3

4

5

6

7

8

1. Обовязкові навчальні дисципліни

1

Надійність машин і систем

4

120

56

екзамен

1

39

2

Теорія і технологія наукових досліджень

4

120

56

екзамен

1

39

3

Організація та безпека руху АТЗ

5

150

70

екзамен

1

35

4

Організація перевезень і управління на транспорті

5

150

70

екзамен

1

35

5

Охорона праці та цивільний захист

4

120

56

екзамен

1

32

6

Мехатроніка автомобілів

4

120

64

екзамен

2

35

7

Технологічне проектування підприємств автомобільного транспорту

4

120

64

екзамен

2

39

8

Педагогіка

4

120

64

екзамен

2


9

Інтелектуальна власність

4

120

50

залік

3

22

10

Випробування автомобілів

4

120

50

екзамен

3

35

2. Вибіркові навчальні дисципліни

1

Випробування двигунів

4

120

64

екзамен

2

35

2

Робочі процеси ДВЗ

4

120

64

екзамен

2

35


Оптимізація робочих систем ДВЗ


35

3

Технологічні процеси ТО і ремонту автомобілів

4

120

64

залік

2

39

4

Дисципліна загально-університетського вибору5

Автоматизовані системи бухгалтерського обліку

4

120

50

екзамен

3

22

6

Енергоресурсоощадність

4

120

50

екзамен

3

33

3. Практична підготовка

1

Виробнича практика

6

180


диф. залік

2

35

4. Курсові роботи, проекти

1

КР Організація та безпека руху АТЗ

1

301

35

2

КР Організація перевезень і управління на транспорті

1

301

35

3

КР Мехатроніка автомобілів

1

302

35

4

КП Технологічне проектування підприємств автом. транспорту

1

302

39

5. Атестація випускників

1

Семінар з написання ДР

4

120

32


2

35

2

Дипломна робота

18

5403

35; 39