Шифр за ОПП

НАЗВА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Кількість кредитів ЄКТС

загальний обсяг

всього аудиторних

форма контролю

семестр

шифр кафедри

1

2

3

4

5

6

7

8

1. ОБОВ’ЯЗКОВІ  НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

1

Охорона праці в галузі+Цивільний захист

4

120

56

диф.залік

1

32

2

ГІС в кадастрових системах

4

120

48

іспит

2

43

3

Організація використання земель

3

90

36

іспит

2

41

4

Управління персоналом в землеустрої

4

120

56

іспит

1

45

5

Управління земельними ресурсами

4

120

48

іспит

2

45

6

Формування агроландшафтів

4

120

36

залік

2

41

7

Експертна оцінка земель

3

90

48

іспит

2

42

8

Законодавче забезп.кадастру нерухомості

3

90

42

іспит

1

42

2. ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

9

Моніторинг та охорона земель

4

120

56

залік

1

45

 

Агроекологічний моніторинг

 

 

 

 

 

 

 

Моніторинг довкілля

 

 

 

 

 

 

10

Галузеві кадастри

4

120

42

іспит

1

42

 

Кадастр природних ресурсів

 

 

 

 

 

 

 

Оцінка земель природних ресурсів

 

 

 

 

 

 

11

Земельно-правовий процес

4

120

48

залік

2

211

 

Процесуальний порядок руху землі

 

 

 

 

 

 

 

Правове регулювання використання землі

 

 

 

 

 

 

12

Методологія та методика наукових досліджень

4

120

56

залік

1

45

 

Методологія наукового пізнання

 

 

 

 

 

 

 

Організація та методологія наукових досліджень

 

 

 

 

 

 

13

Кормовиробництво

4

120

48

залік

2

11

3.Курсові роботи

1

Законодавче забезп.кадастру нерухомості

1

30

 

іспит

2

42

2

Організація використання земель

1

30

 

іспит

2

41

3

Експертна оцінка земель

1

30

 

іспит

2

42

4. Практична підготовка

1

Виробнича практика по спеціальності

3

90

 

 

2

41,42,43,45

2

Дипломна робота

10

300

 

 

2

41,42,43,45