Шифр за ОПП

 НАЗВА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Кількість кредитів ЄКТС

загальний обсяг

всього аудиторних

форма контролю

семестр

шифр кафедри

1

2

3

4

5

6

7

8

1. НОРМАТИВНІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

1

Двілова іноземна мова

4

120

21

іспит

3


2

Педагогіка вищої школи

4

120

21

залік

3


3

Ліцензування і патентування наукової продукц

4

120

28

залік

3


4

Інформаційні технології в наук.дослідженнях

4

120

28

іспит

3


5

Охорона праці в галузі+Цивільний захист

4

120

42

іспит

1


6

Експертна оцінка земель

3

90

48

іспит

2


7

Організація  використання земель

3

90

48

іспит

2


8

Управління  персоналом в зеплеустрої

4

120

42

іспит

1


9

Управління земельними ресурсами

4

120

64

іспит

2


10

ГІС в кадастрових системах

4

120

64

залік

2


11

Девелопмент нерухомості

3

90

28

іспит

3


12

Законодавче забезп.кадастру нерухомості

3

90

42

іспит

1


2. ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

13

Моніторинг та охорона земель

4

120

42

залік

1Агроекологічний моніторинг
Моніторинг довкілля14

Галузеві кадастри

4

120

42

залік

1Каластр природних ресурсів
Оцінка земель природних ресурсів15

Методологія та методика наукових досліджень

4

120

42

залік

1Методологія наукового пізнання
Організація та методологія наукових досліджень16

Земельно-правовий процес

4

120

64

залік

2Процесуальний порядок руху землі
Правове регулювання використання землі17

Кормовиробництво

4

120

64

залік

3Годівля тварин
Кормові добавки3. Курсові роботи

1

Законодавче забезп.кадастру нерухомості

1

30


іспит

1


2

Експертна оцінка земель

1

30


іспит

2


3

Організація  використання земель

1

30


іспит

2


4

Девелопмент нерухомості

1

30


іспит

3


4. Практична підготовка

1

Виробнича практика

9

270


диф.залік

2


2

Дипломна робота

18

540


іспит

3