Шифр за ОПП

НАЗВА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Кількість кредитів ЄКТС

загальний обсяг

всього аудиторних

форма контролю

семестр

шифр кафедри

1

2

3

4

5

6

7

8

1. НОРМАТИВНІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

1

Педагогіка вищої школи

4

120

21

залік

3

17

2

Ділова іноземна мова

4

120

21

іспит

3

46

3

Охорона праці в галузі+Цивільний захист

4

120

42

залік

1

32

4

Ліцензування і патентування діяльності

4

120

28

іспит

3

45

5

Інформаційні технології в наук.дослідженнях

4

120

28

залік

3

45

6

ГІС в кадастрових системах

4

120

64

іспит

2

43

7

Планування та управління ГІС проектами

3

90

42

іспит

1

43

8

Теорія графів та обчисл.геометрія

3

90

28

іспит

3

45

9

Управління персоналом

4

120

42

іспит

1

45

10

Організація використання земель

3

90

48

іспит

2

41

11

Законодавче забезп. кадастру нерухомості

3

90

42

іспит

1

42

12

Геоінформаційні системи і технології

3

90

48

іспит

2

42

2. ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

13

ГІС в кадастрі природних ресурсів

4

120

64

залік

2

42


ГІС в галузевих кадастрах
Інформаційне забезпечення кадастру прир. ресурсів14

Транспортно-навігаційні ГІС

4

120

42

залік

1

43


ГІС промислових підприємств
Навігаційні ГІС15

ГІС в оцінці земель

4

120

64

залік

2

42


Інформаційне забезпечення оцінки земель
Компютерні технології в оцінці земель16

Маркетинг

4

120

42

залік

1

211

17

Кормовиробництво

4

120

56

залік

1

28


Годівля тварин
Кормові добавки3. Курсові роботи

1

Планування та управління ГІС проектами

1

30


іспит

1

43

2

Законодавче забезп. кадастру нерухомості

1

30


іспит

1

42

3

Організація використання земель

1

30


іспит

2

41

4

Геоінформаційні системи і технології

1

30


іспит

2

42

5

Теорія графів та обчисл.геометрія

1

30


іспит

3

45

4. Практична підготовка

1

Виробнича практика

9

270


диф.залік

2

41,42,43,45

2

Дипломна робота

18

540


іспит

3

41,42,43,45