Шифр за ОПП

 НАЗВА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Кількість кредитів ЄКТС

загальний обсяг

всього аудиторних

форма контролю

семестр

шифр кафедри

1

2

3

4

5

6

7

8

1. НОРМАТИВНІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

1

Охорона праці в галузі+Цивільний захист

4

120

42

іспит

1

32

2

Педагогіка вищої школи

4

120

42

диф.залік

1

14

3

Ділова  іноземна мова

4

120

32

залік

2

46

4

Екологічна економіка

4

120

42

іспит

1

19

5

Економіка довкілля

3

90

42

іспит

1

42

6

Методи аналізу еколого-економічних систем

4

120

28

іспит

3

19

7

Економіка і менеджмент природних ресурсів

3

90

48

іспит

2

42

8

Економічний аналіз інвестиційних проектів

3

90

28

залік

3

42

9

Методологія та методика наукових досліджень

3

90

42

залік

1

45

10

Економіка  і управління природокористування

4

120

48

іспит

2

45

11

Організація використання земель

3

90

48

іспит

2

41

12

Економіка землекористування

4

120

35

іспит

3

41

2. ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

13

Кадастр природних ресурсів

4

120

42

залік

1

42

 

Галузеві кадастри

 

 

 

 

 

 

 

Оцінка земель не сільськогоспод.призначення

 

 

 

 

 

 

14

Прикладний екологічний менеджмент і аудит

4

120

48

залік

2

19

15

Управління персоналом

4

120

64

залік

2

45

 

Кадрове планування землевпорядних підприєм

 

 

 

 

 

 

 

Менеджмент в землеустрої

 

 

 

 

 

 

16

Земельно-правовий процес

4

120

35

залік

3

211

 

Процесуальний порядок руху землі

 

 

 

 

 

 

 

Правове регулювання використання землі

 

 

 

 

 

 

3. Курсові роботи

1

Економіка довкілля

1

30

 

іспит

1

42

2

Методологія та методика наукових досліджень

1

30

 

іспит

1

45

3

Економіка і менеджмент природних ресурсів

1

30

 

іспит

2

42

4

Організація використання земель

1

30

 

іспит

2

41

5

Економічний аналіз інвестиційних проектів

1

30

 

іспит

3

42

4. Практична підготовка

1

Виробнича практика

9

270

 

фиф.залік

2

41,42,43,45

2

Державний іспит

2

60

 

іспит

3

41,42,43,45

3

Дипломна робота

17

510

 

іспит

3

41,42,43,45