Шифр за ОПП

 НАЗВА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Кількість кредитів ЄКТС

загальний обсяг

всього аудиторних

форма контролю

семестр

шифр кафедри

1

2

3

4

5

6

7

8


1. НОРМАТИВНІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

1.1. Дисципліни соціально-гуманітарної підготовки

1

Математ.методи і моделі в оцінці нерухомості

4

120

42

залік

1

41


2

Охорона праці в галузі+Цивільний захист

4

120

48

іспит

2

32


3

Ділова іноземна мова

4

120

48

залік

2

46


4

Патентознавство та ліцензування

4

120

48

залік

2

45


5

Методологія та методика наукових досліджень

3

90

48

залік

2

45


6

Економіка і управління нерухомості

3

90

42

іспит

1

42


7

Управління проектами

4

120

48

іспит

2

45


8

Методологія оцінки нерухомості

3

90

42

іспит

1

42


9

Оцінка майнових прав,бізнесу та інтел.власн.

4

120

42

залік

1

42


10

Оцінка водних обєктів та земель с.-г. та лісогосп признач.

4

120

42

залік

1

42


11

Оцінка забудованих зем. ділянок

4

120

42

іспит

1

42


12

ГІС технології в оцінці нерухомості

3

90

21

іспит

3

42


2. ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

2.1. Вибіркові дисципліни циклу фундаментальної, природничо-наукової та загальноекономічної підготовки

13

Галузеві кадастри

4

120

35

залік

3

42Лісовий і водний  кадастр

Економіка і менеджмент лісового  кадастру
14

Оцінка спеціалізованих обєктів та об.з обмеж ринком

3

90

48

іспит

2

42


15

Методологія і стандарт.оціночної діяльності

4

120

35

залік

3

45Сертифікація оціночної діяльності

Методичне регулювання оціночної діяльності
16

Ринок нерухомості

4

120

35

іспит

3

42Процесуальний порядок руху землі
Правове регулювання використання землі3. Курсові роботи

1

Методологія та методика наукових досліджень

1

30


іспит

2

45

2

Економіка і управління нерухомості

1

30


іспит

1

42

3

ГІС технології в оцінці нерухомості

1

30


іспит

3

42

4

Оцінка спеціалізованих обєктів та об.з обмеж ринком

1

30


іспит

2

42

5

Методологія оцінки нерухомості

1

30


іспит

1

42

4. Практична підготовка

1

Виробнича практика

9

270


диф.залік

2

41,42,43,45

2

Дипломна  робота

18

540


іспит

3

41,42,43,45