Шифр за ОПП

АЗВА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Розподіл за семестрами

Кількість кредитів ЄКТС

екзамени

заліки

курсові

проекти

роботи

1

2

3

4

5

6

7

1. НОРМАТИВНІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

1.1. Дисципліни  природничо-наукової  підготовки

1.1

Моніторинг та охорона земель

 

1

 

 

4

1.2

Методологія та методика наукових досліджень


2

 

 

4

1.3

Земельно-правовий процес
1


4

1.4

Охорона праці в галузі+Цивільний захист

 

 

 

4

 

Усього

16,0

 

1.2  Дисципліни професійної та практичної підготовки

1.5

Наукові основи землеустрою

2


 

2

5

1.6

ГІС в кадастрі та землеустрої

1

 

 

 

4

1.7

Галузеві кадастри

1

 

 


4

1.8

Управління земельними ресурсами

1


 

 1

5

1.9

Супутникові спостереження в геодезії

2

 

 

 

4

1.10

Економіка нерухомості


2

 


4

1.11

Законодавче забезпечення кадастру нерухомості

2

 

 

 2

4


Усього

30,0

Усього за нормативною частиною

2. ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

2.2. Вибіркові дисципліни

2.12

Землевпорядна регламентація використання земель

3

 

 


6

2.13

Формування агро ландшафтів

3


 

 

6

2.14

Автоматизація земпроектування


3

 

 3

6

2.15

Моніторинг та охорона земель

 

3

 

 

5


2.12

Інвестиційні проекти в геодезії та землеустрої

3

 

 


6

2.13

Методологія оцінки нерухомості

 

3

 

 

6

2.14

Оцінка земель

3

 

 

3

6

2.15

Земельні відносини в Україні

 

3

 

 

5


2.12

Інфраструктура територій

3

 

 


4

2.13

Державний контроль за використанням земель

3


 

 

6

2.14

Методи дистанційного зондування Землі


3

 

 

6

2.15

Прогнозування використання земель

 

3

 

 3

5

Усього

23,0

3. Курсові роботи

3.1

Законодавче забезп.кадастру нерухомості

2

1

3.2

Управління земельними ресурсами

1

1

3.3

Наукові основи землеустрою

2

1

3.4

Автоматизація землевпоряного проектування

3

1

3.2

Оцінка земель

3

1

3.2

Прогнозування використання земель

3

1

Усього

4,0

4. Практична підготовка

4.1

Виробнича практика

3

4.2

Дипломна робота

18

Усього

21,0