Шифр за ОПП

НАЗВА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Розподіл за семестрами

Кількість кредитів ЄКТС

екзамени

заліки

курсові

проекти

роботи

1

2

3

4

5

6

7

1. НОРМАТИВНІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

1.3. Дисципліни професійної та практичної підготовки

1.1

Моніторинг та охорона земель

 

1

 

 

4

1.2

ГІС в кадастрі

2

 

 

 

4

1.3

Законодавче забезп.кадастру нерухомості

2

 

 

2

4

1.4

Робоче проектування в землеустрої

2

 

 

2

4

1.5

Галузеві кадастри

1

 

 

 

4

1.6

Державний контроль за використ. прир. ресурс

2

 

 

 

4

1.7

Експертна оцінка земель

1

 

 

 

4

1.8

Земельна політика  в регулюванні земельних відносин

 

1

 

 

4

1.9

Управління земельними ресурсами

1

 

 

1

4

Усього

36,0

Усього за нормативною частиною

2. ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

2.2. Вибіркові дисципліни професійної та практичної підготовки

2.10

Прогнозування використання земель

 

2

 

 

4

2.11

Автоматизація земпроектування

 

1

 

 

4

Усього

8

3.Курсові роботи

3.1

Законодавче забезп.кадастру нерухомості

2

1

3.2

Робоче проектування в землеустрої

2

1

3.3

Експертна оцінка земель

1

1

Усього

3

4. Практична підготовка

4.1

Виробнича практика по спеціальності

 

3

4.2

Дипломна робота

 

10