Шифр за ОПП

НАЗВА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Розподіл за семестрами

Кількість кредитів ЄКТС

екзамени

заліки

курсові

проекти

роботи

1

2

3

4

5

6

7

1. НОРМАТИВНІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

1.1. Дисципліни гуманітарної і соціально-економічної підготовки

1.1

Економічна теорія

2

 

 

 

4,0

1.2

Iсторiя України

2

 

 

 

4,0

1.3

Фiлософiя

8

 

 

 

4,0

1.4

Iноземна мова

 

2д, 4д

 

 

14,0

Усього

26,0

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Дисципліни  природничо-наукової  підготовки

1.5

Математика

2

 

 

 

8,0

1.6

Фiзика

1

 

 

 

6,0

1.7

Інженерна графіка в землеустрої

 

2

 

 

4,0

1.8

Метрологія, сертифікація і стандартизація

 

2

 

 

4,0

1.9

Основи екології

 

1

 

 

4,0

1.10

Матобробка геодезичних вимiрів

5

 

 

 

4,0

1.11

Основи охорони праці+БЖД

 

 

 

4,0

Усього

34,0

1.3. Дисципліни професійної та практичної підготовки

1.12

Геодезiя

3,4

 

 

4

8,0

1.13

Топографія

1,2

 

 

 

8,0

1.14

ГIС i бази даних

7

 

 

 

4,0

1.15

Вища геодезiя

6

 

 

 

4,0

1.16

Картографiя

5

 

 

 

4,0

1.17

Фотограметрiя i дистанцiйне зондування

5

 

 

 

4,0

1.18

Супутник геодезія та сферична астрономія

 

8

 

 

4,0

1.19

Державний земельний кадастр

5,8

6,7

 

5,8

12,0

1.20

Земельне право

5

 

 

 

8,0

1.21

Органiзацiя i управлiння виробниц в землеустрої

 

6

 

 

4,0

1.22

Основи просторового та містобудівного планування

8

7

 

7

8,0

1.23

Державна землевпорядна експертиза в землеус

7

 

 

 

4,0

1.24

Землеустрій

6,8

5,7

 

6

12,0

1.25

Електронні геодезичні прилади

4

 

 

 

4,0

 

Усього

88,0

Усього за нормативною частиною

148

2. ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

 

2.1. Вибіркові дисципліни за вибором навчального закладу

2.26

Українська мова за професійним спрямуванням

 

3

 

 

4,0


Культура наукового мовлення

 

 

 

 

 

Діловодство

 

 

 

 

 

2.27

Грунтознавство

 

3

 

 

4,0

Геологія і геоморфологія

 

 

 

 

 

Пертрографія

 

 

 

 

 

2.28

Інженерне облаштування території

3,4

 

 

 

8,0

Землевпорядні вишукування в землеустрої

 

 

 

 

 

Меліорація земель + Проектування доріг

 

 

 

 

 

2.29

Тваринництво

 

3

 

 

4,0

Продукція тваринництва

 

 

 

 

 

Технологія продукції тваринництва

 

 

 

 

 

2.30

Статистика з елементами економетрії

 

4

 

 

4,0


Фінасова діяльність в землеустрої

 

 

 

 

 

Економіка

 

 

 

 

 

2.31

Друга іноземна мова

 

4

 

 

6,0


Англійська мова

 

 

 

 

 


Німецька мова

 

 

 

 

 


Польська мова

 

 

 

 

 

2.32

 

5

 

 

4,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.33

 

6

 

 

4,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

38

2.2. Вибіркові дисципліни за вибором студента

спеціалізація "Державний земельний кадастр"

2.34

Містобудівний кадастр

 

8

 

 

6,0

2.35

Методи оптимізації землевпорядних рішень

 

6

 

 

5,0

2.36

Цифрове картографування

6

 

 

 

5,0

2.37

Земельно-кадастровий процес

3,4

 

 

 

6,0


спеціалізація "землеустрій"


2.34

Містобудівна регламентація

 

8

 

 

6,0

2.35

Моделювання в землеустрої

 

6

 

 

5,0

2.36

Цифрова обробка зображень

 

6

 

 

5,0

2.37

Ландшафтознавство

4

 

 

 

6,0


Усього

22

2,3. Курсові роботи

2.38

Геодезiя

4

 

 

 

1,0

2.39

Державний земельний кадастр

5,8

 

 

 

2,0

2.40

Землеустрій

6

 

 

 

1,0

2.41

Основи просторового та містобудівного планув

7

 

 

 

1,0


Усього

5

2.4. Факультативні  дисципліни

2,5,2

Підготовка водіїв

4

5,0

2,5,3

Фiзичне виховання

2,4

6,0


Усього

11

Усього

213

3. Практична підготовка

3.1

Топографія(навчальна практика 1-го курсу)

 

 

 

6,0

3.2

Геодезія(навчальна практика 2-го курсу)

 

 

 

6,0

3.5

Переддипломна практика 4-го курсу

 

 

 

3,0

3.5

Дипломна робота

 

8

 

 

9,0

3.6

Державні іспити

 

8

 

 

3,0