п/п

Назва дисципліни

Група

Ведучий

викладач

Матеріал

 

1

Управління земельними ресурсами

 

ЗВ -5,6

Сохнич А.Я.

Лекції

Науково-організаційні засади управління земельними ресурсами

1. Сутність нормативно-методичного забезпечення управління земельними ресурсами.

2. Організаційні структури управління земельними ресурсами.

3. Основні принципи і вимоги до побудови організаційних структур управління

Законодавче забезпечення системи управління земельними ресурсами.

1. Конституційні основи управління земельними ресурсами

2. Земельний кодекс – правова основа управління земельними ресурсами.

3. Нормативно-правові акти в галузі управління земельними ресурсами

Практична робота «Науково-організаційні засади формування системи управління земельними ресурсами

2

Метрологія, сертифікація і стандартизація

ЗВ -2

Смолярчук М.В.

Лекції

Стандарти оформлення землевпорядних документів.

1. Землевпорядна практика створення планово-картографічної та іншої технічної документації.

2. Оформлення землевпорядних графічних і текстових  документів.

Організація робіт з стандартизації і вимоги до змісту нормативних документів.

1. Організація робіт зі стандартизації.

2. Нормативні документи і порядок їх розроблення.

3. Правила позначення нормативних документів.

Практична робота

Оформлення землевпорядних графічних документів

 

3

Організація і управління виробництвом у землеустрої

ЗВ - 3

Ступень О.І.

Лекції

Основи управління землевпорядним виробництвом

1. Сутність та основи управління землевпорядним виробництвом

2. Системи і механізм управління

3. Організаційна структура управління у землевпорядному виробництві

.

Організація роботи та навчання персоналу у землевпорядному виробництві

1. Сучасний стан землевпорядної освіти в Україні

2. Кадрове забезпечення землевпорядного виробництва

3. Добір персоналу у землевпорядному виробництві

4. Функції керівника та стилі керівництва у землевпорядному виробництві

5. Створення команди та організація роботи виробничої групи у землевпорядному виробництві

6. Поділ та кооперація праці у землевпорядному виробництві

7. Організація управління якістю праці

8. Організація контролю і оцінка якості праці

Практична робота

«Складання кошторису виконання топографічних зйомок та оновлення карт і планів» (польові та камеральні роботи)

 

4

 

ММНД

 

ЗВ-6

Солярчук Ю.Д.

Лекції

Організація наукових досліджень

1. Загальна схема наукового дослідження

2. Вибір теми дослідження та складання плану дослідження

3. Вивчення літературних джерел та складання огляду літератури

4. Робота над статтями та доповідями.

Структура дослідження: обґрунтування

1. Поняття актуальності дослідження та визначення ступеня його наукової розробки

2. Визначення об’єкта, предмета, теми дослідження

Розробка концептуальних положень і апарату дослідження (гіпотези, методи, етапи та ін.). Вивчення теоретичного і практичного стану проблеми

1. Вибір методології, опорних теоретичних положень дослідження.

2. Визначення ходу та передбачуваних результатів дослідження.

3. Побудова гіпотези дослідження, вибір методів дослідження.

4. Складання робочого плану.

Практична робота

Робота над написанням наукової статті

 

5

Основи просторового і містобудівного планування

ЗВ-3

Сохнич А.Я.

Лекції

Функції управління земельними ресурсами

1. Історичний характер розвитку функцій управління земельними ресурсами

2. Характеристика функцій управління земельними ресурсами

Особливості управління земельними ресурсами різного цільового призначення

1. Особливості управління землями сільськогосподарського призначення

2. Управління землями природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення.

3. Управління землями оздоровчого та рекреаційного призначення.

4. Управління землями історико-культурного призначення.

5. Управління землями лісогосподарського призначення.

6. Управління землями водного фонду

 

Практична робота

Встановлення розподілу земель за цільовим призначення і умовами використання

 

6

Основи просторового і містобудівного планування

ЗВ- 4

Костишин О.О.

Лекція:

Система економічного і соціального прогнозування . Демографічні прогнози

1. Земельні ресурси як об’єкт прогнозування в умовах ринкової економіки.

2. Класифікація об’єктів прогнозування.

3. Функції прогнозування

3. Прогнозування соціального розвитку та рівня життя населення.

5. Демографічні прогнози.

Практична робота

Характеристика об’єкта прогнозування