14 червня 2017 року відбулась конференція трудового колективу ЛНАУ, в якій взяв участь 191 делегат. На порядок денний конференції було винесено низку важливих питань. Відповідно до чинного законодавства, зокрема Закону «Про Вищу освіту», і на основі Статуту ЛНАУ було затверджено результати виборів делегатів конференції трудового колективу та членів Вченої ради університету, розглянуто стан виконання Колективного договору між адміністрацією навчального закладу та профспілковою організацією за 2015–2017 рр. та заслухано звіт ректора університету, академіка НААНУ, професора Володимира Снітинського.

У своєму виступі керівник нашого навчального закладу зробив звіт за період, що минув від попередньої каденції. Ректор наголосив, що усі пункти програми, з якою він прийшов у ЛДАУ 1998 р., вдалося реалізувати у повному обсязі. Вже в перші роки праці на посаді ректора Володимир Васильович зумів вдосконалити всю систему навчально-виховного процесу, зупинити руйнування навчальної бази і розпочати її відновлення, підвищити ефективність університетської науки, забезпечити інтеграцію університету в європейський освітній простір, створити структуру ступеневої освіти в університеті та гідні умови для інтелектуального, духовного та фізичного розвитку студентської молоді. Особливу увагу він приділив історії навчального закладу, важливу частину якої відкинула радянська доба. З метою популяризації досліджень з історії університету в Україні та за кордоном серед студентської молоді та академічної спільноти з ініціативи ректора було проведено декілька ювілейних святкувань з нагоди 150-, 155-  та 160-річчя ЛНАУ та 100-річчя Академії землеробства у Дублянах.

В.В. Снітинський повернув університету корпус Академії землеробства, збудований 1901 року, став ініціатором створення символів ВНЗ – герба, хоругви, гімну, створення музеїв історії університету, Степана Бандери, Євгена Храпливого, спорудження церкви на території студентського містечка та пам’ятника С. Бандері, відкриття пам’ятних меморіальних дошок професорам Є. Храпливому, Г. Кияку та М. Гончару. Ректор зберіг пам’ятку садово-паркового мистецтва – парк «Дублянський», відновив стадіон, який на сьогодні є одним із кращих в області. Також Володимир Васильович започаткував загальноуніверситетські заходи, які нині стали традиційними – урочиста Посвята у першокурсники на стадіоні ЛНАУ (вперше відбулася 1 вересня 1998 р.), «Нові таланти університету», «Міс та Містер ЛНАУ», Кубок Ректора та інші.

У доповіді ректора зазначено, що за звітний період в університеті опубліковано 400 монографій, 120 підручників, 800 навчальних посібників і довідників, захищено 23 докторські і понад 300 кандидатських дисертацій, опубліковано 18 тисяч наукових статей, одержано майже 300 патентів на винаходи, ліцензовано підготовку докторів філософії за 8 спеціальностями. В університеті функціонує три спеціалізовані вчені ради із захисту дисертацій   (з економічних, технічних та сільськогосподарських наук). Колектив університету бере участь у низці міжнародних наукових проектів у рамках програм Темпус, Еразмус+ тощо. З ініціативи ректора було започатковано проведення щорічного Міжнародного форуму, який став традиційним. Цей щорічний форум кожної осені збирає відомих науковців з України та багатьох освітніх і навчальних центрів Європи і Америки. Результатом реалізації програми розвитку університету, яку запропонував Володимир Снітинський, стало надання навчальному закладу статусу національного та входження його до освітньої Великої Хартії університетів у 2008 р.

Делегати конференції в своїх виступах дали оцінку діяльності академіка НААНУ Володимира Снітинського на посаді ректора ЛНАУ. Під час обговорення звіту доповідачі відзначили великий особистий внесок ректора у розбудову Львівського національного аграрного університету, підкреслюючи, що здобутком Володимира Васильовича як керівника є динамічний розвиток навчального закладу, згуртований колектив, налагодження міжнародної співпраці із відомими закордонними навчальними та науковими інституціями, створення інфраструктури для розвитку науково-дослідної роботи, відкриття нових кафедр та спеціальностей, створення університетського центру, до якого увійшло 8 коледжів, вдосконалення матеріально-технічної бази, особлива увага до історії ВНЗ, національно-патріотичне та духовне виховання молоді, формування демократичного студентського середовища, яке сьогодні активно впливає на усі процеси в університеті.

Перший проректор В.М. Боярчук відзначив масштабність проектів, які вдалося реалізувати колективу університету під керівництвом В.В. Снітинського. Зокрема, проф. Боярчук сказав, що за період каденції Володимира Васильовича університет підготував понад 56 тисяч випускників, що складає понад 50% від загальної кількості підготовлених фахівців за весь період функціонування навчального закладу, кількість спеціальностей зросла із 7 до 24, упродовж останніх років студенти ЛНАУ постійно виборюють призові місця у Всеукраїнських олімпіадах і конкурсах, і за цими показниками наш університет входить у першу десятку ВНЗ України. Перший проректор ЛНАУ підкреслив, що усі ці та багато інших здобутків навчального закладу – передусім завдяки правильній роботі його очільника.

Професор П.Д. Завірюха сказав, що колектив університету не помилився, коли 1998 року запросив на посаду ректора В. Снітинського. Володимир Васильович самовіддано відстоює інтереси усього колективу навчального закладу, завжди гідно представляє наш ВНЗ як в Україні, так і за кордоном. Завідувач кафедри фінансів, доцент О.В. Грицина відзначила, що ВНЗ є сильним тоді, коли його робота спрямована на створення умов для самореалізації студентів та викладачів. Такі умови в університеті створено: підтвердженням цього є активна участь та призові місця студентів ЛНАУ у конкурсах наукових робіт та олімпіадах; проекти, які пропонують студенти різних спеціальностей, дозволяють стверджувати, що університетська молодь готова до конкуренції на ринку праці; досягнення наших науковців засвідчені сотнями патентів та публікацій, впровадженням розробок у практичну діяльність суб’єктів господарювання аграрної сфери.

Голова профспілкової організації ЛНАУ, доцент Р.А. Шмиг підкреслив ще одну важливу рису В.В. Снітинського – вміння справедливо, просто і мудро ставитися до всіх працівників, поважаючи і підтримуючи кожного. Також голова профспілки ЛНАУ висловив впевненість, що у колективу університету з таким керівником, як Володимир Снітинський, попереду нові вершини та здобутки.

Представники студентського самоврядування Олег Андрушків (голова студентської профспілки) та Сергій Хамець (голова ССО «Основа») відзначили тісну співпрацю з ректоратом та ректором університету, який завжди відкритий для молоді, і завдяки якому вдалося реалізувати не один важливий для студентського життя проект.

Капелан університету о. Іван Венгрин наголосив на активній позиції ректора щодо духовного виховання молоді. Схвальні відгуки про роботу ректора прозвучали у виступах директорів коледжів та інших учасників конференції.

У своєму прикінцевому слові В.В. Снітинський подякував усім працівникам і студентам університету за активну творчу працю: «Ми спільно з Вами змінили наш навчальний заклад, а фактично створили новий навчальний заклад із багатьма європейськими ознаками». Завершуючи виступ, Володимир Васильович відзначив, що деколи стати керівником легко, а бути ним дуже складно, однак завжди необхідно пам’ятати: коли не знаєш, як діяти – дій за Законом Божим та законами України. Це ті рамки, які, на думку Володимира Васильовича, мають бути правилом для кожного українця.

За результатами роботи конференції трудового колективу було одноголосно ухвалено: звіт ректора схвалити, позитивно оцінивши його роботу за усіма напрямами, а також запропонувати академікові НААНУ, професорові В.В. Снітинському взяти участь у виборах на наступний термін роботи на посаді ректора.