Традиційно в останню декаду вересня до Дублян з’їжджаються науковці з різних міст України та зарубіжжя, щоби взяти участь у форумі, який вже давно отримав статус одного з найважливіших та найцікавіших заходів у сфері аграрної науки України. Цьогоріч у ньому взяли участь близько 200 представників вітчизняних та зарубіжних вищих навчальних закладів і наукових установ.

Відкриваючи форум, голова міжнародного наукового комітету, ректор ЛНАУ академік В.Снітинський привітав його учасників та побажав плідної праці, розширення наукових контактів, реалізації творчих задумів. Він зазначив, що упродовж історії проведення науково-практичних форумів у нашому університеті на них було оприлюднено близько 2500 наукових виступів, які репрезентували українські й зарубіжні вчені – від всесвітньо відомих академіків до аспірантів, які робили в науці перші кроки. У стінах нашого вишу окрім вітчизняних дослідників виступали представники наукових кіл Польщі, Чехії, Угорщини, Словаччини, Болгарії, Румунії, Німеччини, Сполучених Штатів Америки, Сирії, Латвії, Литви, Білорусі, Росії, Молдови, інших країн. Започатковані з ними наукові контакти розвинуті у спільні наукові проекти, стажування викладачів, навчання студентів за програмами подвійних дипломів тощо. Сьогодні наш університет має укладені договори про співпрацю із 60 зарубіжними установами й організаціями.

У своїй наукові доповіді «Земельний ресурс – стратегічний потенціал розвитку аграрного сектору економіки України» ректор розглянув виклики, які стоять перед вітчизняними політиками і господарниками стосовно організації використання ресурсу, який повинен бути збережений для наступних поколінь та перейти до них у поліпшеному стані, підкреслив роль вітчизняної науки у виконанні цього завдання. Доповідач відзначив основні проблеми запровадження в Україні ринку земель сільськогосподарського призначення, охарактеризував принципові засади функціонування цього ринку, які відповідали б суспільним вимогам та забезпечували ефективний розвиток сільського господарства нашої країни.

Цьогорічний форум присвячений вшануванню пам’яті інженера Ярослава Зайшлого. У своєму виступі професор П. Завірюха охарактеризував життєвий шлях Я. Зайшлого – сина українського народу, який присвятив своє життя просвітництву українського села та піднесенню національної свідомості.

Із доповіддю «Стан аграрного сектору України та очікування сільського населення» на відкритті форуму виступив завідувач кафедри права і підприємництва ЛНАУ професор Ю. Губені. Він представив результати соціологічного дослідження, здійсненого групою вчених ЛНАУ, яке показало зміни упродовж 20-річного періоду в поглядах наших земляків на соціально-економічні процеси, що відбуваються в українському селі. З науковим повідомленням про використання вітроустановок у сільському господарстві виступив професор Вроцлавського економічного університету (Польща) Р. Конєчний. Проблеми і перспективи впровадження дистанційної форми навчання в аграрну освіту в Україні висвітлив у своїй доповіді завідувач кафедри економіки ЛНАУ професор Г. Черевко.

У рамках форуму відбулося сім науково-практичних конференцій на факультетах університету: «Розвиток сільськогосподарської освіти і кооперації»; «Системи виробництва продукції рослинництва на основі екологостабілізуючих заходів»; «Земельні відносини в контексті просторового розвитку сільських територій»; «Техніка та технології агропромислового виробництва», присвячена 80-й річниці від дня народження професора О.Д. Семковича; «Розвиток енергетичних систем в агропромисловому комплексі», присвячена 10-річчю кафедри електротехнічних систем; «Архітектурні, конструктивні і технологічні рішення в сільському будівництві»; «Соціально-гуманітарні проблеми села: реалії та перспективи розвитку». На цих конференціях заслухано понад 120 доповідей, обговорено актуальні питання агропромислового виробництва і соціального розвитку села.

Унаслідок наукових дискусій прийняті ухвали конференцій, які знайдуть відображення в плануванні й організації науково-дослідної роботи в університеті, виконанні разом з українськими й закордонними партнерами спільних наукових проектів, впровадженні результатів досліджень у практику.