Міжнародні зв’язки університету, в тому числі факультету механіки та енергетики, базуються на міжвузівському співробітництві. За останні п’ять років міжвузівське співробітництво зросло від 4 до 12 зарубіжних ВНЗ. Нашими партнерами в цьому плані є Московський університет інженерів сільськогосподарського виробництва ім  В. П. Горячкіна, Білоруський державний технічний університет, Білоруська державна сільськогосподарська академія, аграрний коледж Пенсильванського державного університету, аграрний коледж Айовського державного університету (США), Головна вища сільськогосподарська школа у Варшаві, Краківський рільничий університет, Люблінська рільнича академія, Інститут агрофізики в Любліні, Вища інженерно-економічна школа в Жешуві (Польща), Аграрний університет в м. Новий Сад (Сербія), Осієкський аграрний університет (Хорватія), Аграрний університет в Нітрі (Словаччина). З кожним із них ЛНАУ має укладені угоди про навчально-наукову і культурну співпрацю. Цими угодами визначено умови обміну студентами на навчання і практики, виконання спільних наукових досліджень, проведення наукових конференцій, публікацій в університетських наукових збірниках, стажування та підвищення кваліфікації викладачів, співпраці у культурній і спортивній галузях тощо.

На якісно новий рівень вийшло міжнародне студентське співробітництво. На факультеті налагоджується трансфер студентів, як це передбачено кредитно-модульною системою організації навчального процесу. Підтвердженням цього є організація обміну студентами, відповідно до якого впродовж кожного семестру три-чотири студенти факультету проходять навчання в Краківському рільничому університеті.

Крім цього, відповідно до укладених угод, 26 студентів факультету механіки та енергетики проходили закордонну практику в польських аграрних комбінатах і підприємствах.

26 вересня 2012 р. відбулася ювілейна конференція на тему «Рільнича інженерія в добу іноваційного господарювання», присвячена 35-літтю відділу інженерії продукції та енергетики та 40-літтю початку студій за напрямом «Техніка рільнича та лісова» Рільничого університету ім. Г. Коллатая в Кракові (Польща).

Співорганізаторами конференції виступили Комітет рільничої техніки Польської академії наук, а також польське товариство інженерів-аграріїв. Учасниками конференції були представники аналогічних відділів вищих аграрних навчальних закладів Польщі, а також гості з України, Словаччини, Чехії.

Участь в роботі конференції взяла делегація від факультету механіки та енергетики нашого університету в складі декана С. Й. Ковалишина та його заступників В. В. Янківа і Т. Г Щура.

Від імені ректора ЛНАУ проф. В. В. Снітинського декан факультету привітав присутніх на урочистому засіданні конференції ректора Рільничого Університету ім. Г. Коллатая проф. Володимира Сади (Włodzimierz Sady) та декана проф. Славомира Курпаску (Sławomir Kurpaskа).

З проректором Рільничого університету ім. Г. Коллатая проф. Сильвестром Табором вдалося обговорити питання трансферу студентів і видачі їм подвійного диплому (українського і польського), з професором Барбарою Криштофік – підсумки проходження літньої виробничої практики студентами нашого університету, з професором Гжегожем Вцісло – умови надання нашому університету установки для виробництва біодизеля.

Після закінчення урочистої конференції в Краківському Рільничому університету делегація ЛНАУ побувала у Вищій інженерно-економічній школі в Жешуві, де з ректором школи проф. Станіславом Сосновським обговорила умови співпраці.