З-поміж безлічі книг, з якими має справу історія світової літератури, поодиноко виділяються ті, що ввібрали в себе науку віків і мають для народу значення заповітне.

До таких належить «Кобзар», книга, яку народ український поставив на першому місці серед успадкованих з минулого національних духовних скарбів.

Перша збірка поетичних творів Тараса Григоровича Шевченка вийшла в світ у Санкт-Петербурзі 1840 р. Успіх «Кобзаря» був величезний. Жодна з попередніх українських книжок не набула такого поширення. За життя Шевченка його твори з назвою «Кобзар» виходили ще у 1844 та 1860 рр. Із дореволюційних видань «Кобзаря» найкращою і найповнішою вважається україномовна збірка, видана Іваном Франком у Львові 1908 р. У дореволюційній Росії «Кобзар» Т. Шевченка видавали 34 рази загальним тиражем 329 тис. примірників, за кордоном – 28 разів тиражем 35 тис. примірників. Неодноразово видавали «Кобзар» і в радянський період – як українські видавництва, так і та видавництва народів СРСР. Перше радянське канонічне видання збірки побачило світ 1925 р. за ред. Яреми Айзенштока і Миколи Плеваки.

«До 125-річного ювілею було видано окремими виданнями повну збірку всіх поезій та п’ятитомний збірник творів, що вміщував усі поезії, прозу, драми і «Щоденник» поета. Станом на 1985 р. в Україні «Кобзар» виходив 124 р. загальним накладом понад 8 млн. примірників і був перекладений більш ніж на 100 іноземних мов.

У фондах наукової бібліотеки ЛНАУ зберігаються видання «Кобзарів» різних років, починаючи з 1944 р. по 2012 р.

Найстаріше видання із нашого фонду представлене 1944 р., яке вийшло при АН УРСР під редакцією українського поета П. Тичини. У вступному слові до видання Павло Тичина повідомляє, що видання призначене для фронтовиків, які неодноразово зверталися до Спілки письменників України з проханням вислати їм на фронт «Кобзар». Бойовий заклик «Нехай ворог гине» буде для них духовною зброєю.

Видання 1947 р. включає повну збірку поезій. Критико-біографічний нарис написав український драматург Олександр Корнійчук. «Кобзар» ілюстрований автопортретами Шевченка, автоілюстраціями, ілюстраціями І. Рєпіна, І. Їжакевича, К. Трутовського та ін.

Цікавим є «Кобзар» 1954 р., який включає вибране, подає автобіографію Шевченка, яка знайомить нас з його стилем, манерою письма. Видання цікаве тим, що в ньому є деякі характерні особливості правопису Шевченка. Збережено елементи старослов’янської мови. Максимально збережено розділові знаки там, де вони підкреслюють емоційні забарвлення тексту, хоч і є відхиленням від сучасних норм.

У фонді бібліотеки ЛНАУ є німецькомовний «Кобзар» 1962 р. випуску, що надрукований у видавництві літератури на іноземних мовах у м. Москва. Ілюстрований з оригіналів Т. Шевченка.

Перше видання драматичних творів поета під назвою «Кобзар на сцені» вийшло в 1963 р. і було присвячене 150-річчю від дня народження Т. Г. Шевченка. До збірки ввійшло 6 драм автора.

До «Кобзаря» 1987 р. вступне слово написав український письменник Олесь Гончар: «Дивовижна доля цієї книги. Поезії, що входять до неї, складались на тернистих дорогах поетового життя, писались то в мандрах, то в казематах, мережились при світлі білих ночей Півночі і в пісках закаспійських пустель, під самотнім сонцем вигнання. Хоча більшість поезій написані поза межами рідного краю, наскрізно струменить у них світлий образ Дніпра і мріє синя далеч українських степів. На випадкових аркушиках паперу та в захалявних книжечках поетова рука прихапцем, покрадьки записувала рядки, що стануть дорогими для цілого народу, донесуть до нього крізь усі перепони віщі і вічні слова.»

«Кобзар» 1994 р. видання цікавий ілюстраціями художника Івана Марчука із малярського циклу «Шевченкіана».

Двомовний «Кобзар» в перекладі Петра Куприся вийшов у видавництві «KUL» Львів-Люблін у 2012 р. за сприяння Львівського національного аграрного університету та Люблінського католицького університету Івана Павла ІІ. Поезія подана українською і польською мовами. Автоілюстрована. Видання приурочене 20-й річниці Незалежності України і пам’яті найвидатнішого українського поета. Т.Г. Шевченка. До видавничого комітету увійшли ректор ЛНАУ Володимир Снітинський та декан факультету механіки та енергетики Степан Ковалишин.

Шевченко Т. Г. Кобзар / Т. Г. Шевченко; відп. ред. та передм. акад.

П. Г. Тичини. – К. : Вид-во АН УРСР, 1944. – 204 с.

Шевченко Т. Г. Кобзар / Т. Г. Шевченко; відп. ред. та передм. акад.  П. Г. Тичини. – К. : Вид-во АН УРСР, 1944. – 204 с.

Шевченко Т. Г. Кобзар / Т. Г. Шевченко; критико-біограф. нарис акад.

О. Корнійчука. – К. : Держ. вид-во худ. л-ри, 1947. – 297 с.

Шевченко Т. Г. Кобзар / Т. Г. Шевченко; критико-біограф. нарис акад.

О. Корнійчука. – К. : Держ. вид-во худ. л-ри, 1947. – 297 с.

Шевченко Т. Г. Кобзар / Т. Г. Шевченко; ілюстр. та худ. оформ. нар. худож. СРСР В. І. Касіяна. – К. : Рад. Школа, 1954. – 676 с.

Шевченко Т. Г. Кобзар / Т. Г. Шевченко; ілюстр. та худ. оформ. нар. худож. СРСР В. І. Касіяна. – К. : Рад. Школа, 1954. – 676 с.

Шевченко Т. Г. Кобзар / Т. Г. Шевченко; вступ. ст. акад. М. Рильського. – К. : Держ. вид-во худ. л-ри, 1961. – 608 с.

Кобзар на сцені : драматичні твори за Т. Г. Шевченком; ред. В. В. Юрченко. – К. : Мистецтво, 1963. – 216 с.

 Шевченко і театр

Твори геніального Кобзаря настільки глибокодумні, сюжетно-конфліктні й динамічні, що вони ніби так і просяться на сцену. Ось чому з нагоди 150-річчя з дня народження Т. Г. Шевченка й виникла потреба у виданні збірника найкращих інсценівок та композицій за його творами, які оброблені й підготовлені досвідченими театральними діячами та міцно утвердилися на сцені.

Шевченко Т. Г. Кобзар / Т. Г. Шевченко; ред. Є. А. Шахнюк. – Сімферополь : Крим, 1969. – 622 с.

Шевченко Т. Г. Кобзар / Т. Г. Шевченко; ред. Є. А. Шахнюк. – Сімферополь : Крим, 1969. – 622 с.

Шевченко Т. Г. Кобзар / Т. Г. Шевченко; вступ. ст. д-ра філол. наук П. Й. Колесника. – К. : Вид-во худ. л-ри, 1972. – 698 с.

Шевченко Т. Г. Кобзар / Т. Г. Шевченко; вступ. ст. О. Гончара. – К. : Вид-во худ. л-ри, 1980. – 612 с.

Збірка поетичних творів великого українського поета Т. Г. Шевченка (1814–1861) містить вірші, поеми, балади 1837–1861 pp., пройняті гострими соціальними мотивами, та ліричні поезії.

Шевченко Т. Г. Кобзар / Т. Г. Шевченко; ред. О. М. Хмелівська. – К. : Рад. школа, 1083. – 608 с.

Ой літає орел сизий,
А за ним орлята;
Гуля Максим, ґуля батько,
А за ним хлоп'ята...

«Гайдамаки»

Шевченко Т. Кобзарь : стихотворения и поэмы / Т. Шевченко; пер. с укр. – М. : Худож. л-ра, 1984. – 240 с.

Шевченко Т. Кобзар / Т. Шевченко; вступ. ст. О. Гончара. – К. : Дніпро, 1985. – 640 с. – (Серія «Вершини світового письменства»)

Шевченко Т. Кобзар / Т. Шевченко; вступ. ст. О. Гончара. – К. : Дніпро, 1987. – 640 с.

Шевченко Т. Кобзар / Т. Шевченко; ілюстр. І. Марчука із малярського циклу «Шевченкіана». – К. : Дніпро, 1994. – 606 с.

Збірка поетичних творів великого українського поета (1814–1861) містить вірші, поеми, балади.

Шевченко Т. Кобзар / Т. Шевченко; упор. Ю. В. Сиволоб. – К. : Знання України, 1992. – 384 с.

Шевченко Т. Кобзар / Т. Шевченко; ред. Л. С. Шарубалка. – К. : Наукова думка, 1997. – 368 с.

Schewtschenco T. Der Kobsar / T. Schewtschenco; mit illustrationen nach originalen des autors. – M, 1962. – 342 s.

Szewczenko T. Kobziarz / T. Szewczenko; przeklad Piotr Kuprys. – Lwow–Lublin : KUL, 2012. – 833 р.

З нагоди 20-річчя здобуття Україною незалежності видавничий комітет подарував читачам спеціальне, двомовне видання Кобзаря, автором якого є найвидатніший український поет Тарас Шевченко.

Саме з цієї нагоди також вшановано і пам'ять Поета, який вже у 1845 році у своєму «Заповіті» про вільну Україну написав слова, яким судилося бути пророчими:

(...) І мене в сем’’і великій,

В сем’’і вольній, новій,

Не забудьте пом'янути

Незлим тихим словом.