18–19 травня 2017 р. у приміщенні Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка відбулася всеукраїнська науково-практична конференція за міжнародною участю «Університетська бібліотека як простір соціокультурної комунікації». Конференція була присвячена актуальній тематиці і обговоренню ролі Наукової бібліотеки в модерних процесах сучасності.

З привітанням учасників конференції виступив директор Наукової бібліотеки ЛНУ ім. Івана Франка, к.і.н. Василь Кметь, який зазначив, що бібліотека залишається важливим середовищем формування світогляду академічної спільноти. З вітальним словом до учасників конференції звернулися проректор з наукової роботи ЛНУ ім. Івана Франка Роман Гладишевський, а також Олег Сербін, директор Наукової бібліотеки ім. М. Максимовича Київського національного університету ім. Т. Шевченка.

Конференція працювала у режимі пленарного засідання, засідання Львівського зонального методичного об’єднання бібліотек ВНЗ України та чотирьох секцій: «Соціокультурна та профорієнтаційна діяльність бібліотек», «Інформаційно-аналітична продукція та обслуговування користувачів в університетській бібліотеці», «Історія бібліотек, формування бібліотечних фондів та читання», «Фонди наукової бібліотеки: джерелознавчі дослідження та соціокультурне значення». У конференції взяли участь працівники Наукової бібліотеки ЛНАУ, зокрема директор НБ Любов Пинда та Марія Павлюх.

Під час пленарного засідання обговорювалися наступні питання: соціокультурна діяльність бібліотек вишів, роль бібліотек університетів у формуванні модерного публічного простору, елементи психології місця, стратегії розвитку бібліотек вишів, наукометричні ресурси наукових бібліотек, технології оцифрування бібліотечних фондів, книжкові скарби бібліотек.

Співголовою секції «Фонди Наукової бібліотеки: джерелознавчі дослідження та соціокультурне значення» виступила директор Наукової бібліотеки ЛНАУ Любов Пинда. Під час роботи секції були порушені важливі питання збереження та популяризації ретроспективних колекцій і фондів стародруків та рідкісних видань, вірменських рукописів Наукової бібліотеки ЛНУ ім. Івана Франка, методів консервації документів, вивчення плакатів у колекції «воєнних друків» та матеріалів до біографій львівських науковців 1920–1930-х рр., ретроспективних колекцій світлин.

Доповідь директора НБ ЛНАУ, к.і.н., доцента Любові Пинди «Іноземні сільськогосподарські видання ХVІІІ – початку ХХ ст. як джерело вивчення європейської аграрної історії» була присвячена аналізу ретроспективних колекцій Фонду стародруків та рідкісних видань Наукової бібліотеки. Були проаналізовані видання з французькомовної, німецькомовної, англомовної та польськомовної колекцій.

Виступ кандидата наук із соціальних комунікацій, працівниці Наукової бібліотеки Марії Павлюх «Польськомовна ретроспективна колекція другої половини ХVIII – другої половини ХХ ст. Наукової бібліотеки ЛНАУ: популяризація і особливості вивчення» був присвячений аналізу польськомовної спадщини Фонду стародруків та рідкісних видань. Марія Павлюх зазначила, що ця ретроспективна колекція на сьогодні найбільш вивчена серед інших ретроспективних колекцій, тому виникла ідея створити книгу, присвячену аграрній науці та освіті у Дублянах, базовану на вивченні польськомовної колекції.

Доповідачка продемонструвала проект книги «Аграрна наука та освіта в Галичині: дублянський науковий осередок. Історико-книгознавче дослідження (за матеріалами польськомовних видань Фонду стародруків та рідкісних видань Наукової бібліотеки ЛНАУ)», який сьогодні знаходиться на стадії завершення чернетки (готовність – 80%). Науковим редактором книги є ректор ЛНАУ Володимир Снітинський, головним упорядником – Марія Павлюх (Наукова бібліотека), співавторами книги виступили викладачі та працівники НБ ЛНАУ: Юрій Токарський, Любов Пинда та Андрій Копитко.

Марія Василівна наголосила, що в історико-книгознавчому дослідженні аналізується спадщина польськомовної колекції Фонду стародруків та рідкісних видань з часів Рільничої школи до 1939 р. Матеріали систематизовано у 4-х розділах. Перший уміщує статті науковців університету і присвячений загальній характеристиці польськомовної колекції Фонду та історико-книгознавчим оглядам; другий – тематичному аналізу фонду рідкісних видань; третій – аналізу монографій польських вчених, які викладали в Дублянах; четвертий – подає історико-книгознавчий довідник, ретроспективний галузевий бібліографічний покажчик, історичні довідки з метеорології та експертну оцінку польськомовних стародруків (57 позицій).

Доповідачка представила детально кожний розділ, а також титули польськомовних видань, які були досліджені та проаналізовані. Головною формою популяризації ретроспективної польськомовної колекції залишається сторінка Наукової бібліотеки на сайті університету, де вміщені історико-книгознавчі матеріали, ретроспективний покажчик, наукові статті, опис стародруків. Наукова бібліотека популяризує ретроспективні колекції завдяки виставкам, культурно-просвітницьким заходам та науковій роботі.

Марія Павлюх висловила ідею про співпрацю між Науковими бібліотеками ЛНУ ім. Івана Франка і ЛНАУ у спільному корпоративному вивченні стародруків і рідкісних видань, а також поділилися планами про створення міжуніверситетського і міжнародного наукового центру з вивчення ретроспективних колекцій Фонду стародруків та рідкісних видань на базі Наукової бібліотеки ЛНАУ та участі НБ ЛНАУ у ґрантівських міжнародних проектах.

Закінчилася конференція побажаннями берегти ретроспективні пам’ятки наукових бібліотек, адже вони – надбання нації та людства.