ДО УВАГИ АВТОРІВ!

Редакція наукового фахового журналу ЛНАУ „Аграрна економіка”, формуючи черговий номер за 2013 рік, просить авторів подавати до друку наукові статті, що містять результати останніх досліджень, при цьому  дотримуватися таких вимог щодо оформлення статей:

  • - Стаття повинна бути подана у форматі RTF та видрукувана на папері формату А4 шрифтом 14 п через 1,5 інтервалу, поля: ліве і праве – по 2,5 см, верхнє і нижнє – по 3 см (дзеркальні поля).
  • - Загальний обсяг наукової статті не повинен перевищувати 10 сторінок, короткого повідомлення – 5 сторінок. Статтю підписують всі автори, до неї додають інформацію про авторів (адреса, місце роботи, посада, контактні телефони, електронна пошта).
  • - На першій сторінці друкують індекс УДК, назву статті (великими літерами), прізвища та ініціали авторів, їх науковий ступінь, вчене звання, повну назву установи, ключові слова та анотації українською, англійською та російською мовами.
  • - У тексті статті обов’язкові рубрики: постановка проблеми, аналіз останніх досліджень і публікацій, постановка завдання, виклад основного матеріалу, висновки та перспективи подальших наукових пошуків, бібліографічний список.
  • - Бібліографічний список (не менше ніж 5 позицій, з обов’язковими посиланнями у тексті) має бути оформлений за новим стандартом ДСТУ ГОСТ  7.1:2006 „Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання”. Його складають в алфавітному порядку.  Посилання на літературні джерела позначають арабськими цифрами у квадратних дужках, на прикладі [1; 2].

Ілюстративний матеріал має бути виконаний в електронному вигляді і заверстаний у текст статті, а також відповідати таким вимогам: його обсяг не має перевищувати третини статті; математичні формули мають бути оформлені у програмі Microsoft Equation, що функціонує в межах текстового редактора Microsoft Word; фотографії слід надсилати у формі відредагованого і сформатованого графічного файла.

Редакція залишає за собою право скорочувати і виправляти статті. Надіслані матеріали не повертають. Статті, які, на думку редакції, не матимуть належного наукового фахового рівня, до друку не допускаються.

До друку приймаються лише раніше не опубліковані матеріали, авторами яких є вчені з науковими ступенями.

Статті, оформлення яких не відповідає наведеним вимогам, не розглядаються на предмет їх опублікування.

Адреса редакції:

Кафедра економіки підприємства, економічний факультет, вул. В. Великого, 1, Львівський національний аграрний університет, м. Дубляни, Жовківський район, Львівська область, 80381.

Контактний телефон для уточнення умов публікації статей:

8 (032) 22-42-936 (Черевко Ірина Василівна)

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду