Інформація про дисертацію

Дисертант

Колодійчук Володимир Анатолійович

Тема дисертації

«Ефективність логістичних систем у зернопродуктовому підкомплексі АПК»

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). – Львів : Львівський національний аграрний університет, 2015.

Дата захисту

28.10.2015