Дисертант

Шарий Григорій Іванович

Тема дисертації

«Інституційне забезпечення розвитку земельних відносин в аграрному секторі України»

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.06 – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища. – Львів : Львівський національний аграрний університет, 2017.

Дата захисту

17.05.2017