Дисертант

Дзюбак Катерина Миколаївна

Тема дисертації

«Організаційно-інституціональний механізм управління сільськогосподарським землекористуванням»

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.06 – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища. – Львів : Львівський національний аграрний університет, 2017.

Дата захисту

17.05.2017