Львівський національний аграрний університет оголошує прийом студентів на денну та заочну форми навчання у 2018 році за освітнім ступенем «Магістр» на такі спеціальності:

071 Облік і оподаткування;

072 Фінанси, банківська справа та страхування;

073 Менеджмент;

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність;

101 Екологія;

133 Галузеве машинобудування;

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка;

191 Архітектура та містобудування;

192 Будівництво та цивільна інженерія;

193 Геодезія та землеустрій;

201 Агрономія;

203 Садівництво та виноградарство;

208 Агроінженерія;

274 Автомобільний транспорт. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання за денною та заочною формами для здобуття освітнього ступеня «Магістр» на основі здобутого ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста проводиться у такі терміни:

Прийом заяв та документів

2 липня 26 липня 2018 року

Вступний іспит з іноземної мови та фахове вступне випробування

27 липня – 11 серпня 2018 року

Надання рекомендації до зарахування на місця державного замовлення

до 15 серпня 2018 року

Виконання вимог до зарахування вступниками, які рекомендовані до зарахування на місця державного замовлення

до 12 00 год. 20 серпня 2018 року

Зарахування на навчання за державним замовленням

не пізніше 15 вересня 2018 року

Зарахування на навчання за рахунок пільгових державних кредитів, за кошти юридичних та фізичних осіб

не пізніше 30 вересня

 Конкурсний бал обчислюється як сума результату фахового вступного випробування, вступного іспиту з іноземної мови та середнього бала додатка до диплома.

До заяви на ім’я ректора вступник додає особисто:

  • Копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступень (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього (із представленням оригіналу);
  • Копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
  • Чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;
  • Копію військового квитка або посвідчення  про приписку – для військовозобов’язаних;
  • Конверт із зворотною адресою.

За довідками звертатись у приймальну комісію університету за адресою:

80381, м. Дубляни, Жовківський район, Львівська область, ЛНАУ (гол. корпус, км. 130)

тел. (032) 224-24-98, тел. (032) 224-24-31,   https://lnau.lviv.ua