З 20 по 22 вересня у Львівському національному аграрному університеті проходив Міжнародний студентський форум «Студентська молодь і науковий прогрес в АПК». У стінах нашого університету зібралося чимало небайдужих до наукових досліджень студентів з України та зарубіжних вишів. У рамках форуму розглянуті актуальні проблеми аграрної сфери та обговорені пропозиції щодо їх вирішення. Реалізовані завдання з розширення та зміцнення зв’язків між студентами і науковими товариствами різних навчальних закладів. Завдяки активній позиції та підтримці ректора університету академіка Володимира Снітинського цьогорічний студентський форум – уже вісімнадцятий.

Кількісний та географічний склад учасників форуму свідчить про небайдужість студентської молоді України і зарубіжних країн до дослідження проблем у сфері агропромислового комплексу. Цього року в його роботі взяли участь понад 400 учасників. Серед закордонних гостей – представники Університету Ллейда (Іспанія), Державного аграрного університету Молдови, навчальних закладів з Польщі – Любліна, Кракова, Вроцлава, Кельце, Ярослава. Учасниками форуму з вітчизняних навчальних закладів були студенти Миколаївського національного аграрного університету, Уманського національного університету садівництва, Подільського державного аграрно-технічного університету, Ужгородського національного університету, Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва, Чорноморського державного університету ім. П. Могили, Київського національного університету будівництва та архітектури, Львівського інституту економіки і туризму, Львівського державного університету внутрішніх справ, Львівського національного університету імені Івана Франка, Національного університету «Львівська політехніка», Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, Державного навчального закладу «Шацький лісовий коледж ім. В.В. Сулька», студенти із коледжів Львівського національного аграрного університету.

У рамках форуму працювали 7 міжнародних студентських наукових конференцій, у роботі яких взяли участь понад 500 студентів. Звичайно, більшість із них становили студенти нашого університету, що свідчить про високий рівень фахової підготовки й наукової активності нашої молоді. Конференції пройшли у формі секційних засідань на високому науково-теоретичному рівні, в дусі дискусій. Тематика секційних засідань стосувалася таких напрямків:

  • Екологічна безпека сільськогосподарського виробництва;
  • Сучасні агротехнології та тенденції їх розвитку;
  • Проблеми використання та охорони земельних ресурсів;
  • Економічні аспекти розвитку АПК;
  • Технічний прогрес в АПК;
  • Актуальні проблеми будівництва та архітектури;
  • Духовне виховання молоді та культурне відродження села.

Найактивніші студенти нагороджені почесними грамотами. Кращі доповіді було обрано шляхом відкритого голосування студентів – учасників конференцій. Хоча чимало студентів ще не мають великого практичного досвіду наукових досліджень, вони демонструють неординарні ідеї, володіння методологією наукового пошуку, а головне – бажання долучитися до прогресивних змін у господарських процесах і суспільних відносинах. Усі наукові роботи студентів – учасників форуму опубліковані у формі збірника тез доповідей.

За результатами обговорення виступів учасників визначено низку підходів до вирішення найважливіших проблем розвитку вітчизняного аграрного сектора та українського села. Вони знайшли відображення в ухвалах конференцій.

Гості нашого університету мали змогу відвідати музеї університету та виставки студентських наукових розробок. Вони ознайомилися з факультетами, аудиторіями та кафедрами університету, студентським містечком та історією нашого вишу. В останній день форуму для всіх бажаючих організовано екскурсію старовинним містом Лева.

Підсумовуючи, можемо стверджувати, що студентський наукових форум у стінах Львівського національного аграрного університету відбувся на високому організаційному та науковому рівнях. Головне його призначення – розвиток інтелектуального потенціалу країни за рахунок активізації студентської молоді – реалізовано. Зерна знань, посіяних у ці дні, проростуть і втіляться в майбутніх розробках талановитих молодих дослідників.