24 Листопада 2016 року відбулося засідання Вченої ради Львівського національного аграрного університету, на якому розглянули питання «Про організацію дипломного і курсового проектування та державної атестації студентів університету».

Заслухавши та обговоривши доповідь деканів факультетів університету П.Д. Завірюхи, С.Й. Ковалишина, А.В. Мазурака, М.Г. Ступеня, Я.С. Янишина та довідку комісії Вченої ради (голова комісії – перший проректор професор В.М. Боярчук), Вчена рада відзначила, що університет в цілому забезпечує належну організацію дипломного та курсового проектування і державну атестацію студентів усіх спеціальностей університету. Формування державних екзаменаційних комісій і їх робота, затвердження керівників і тем дипломних та курсових проектів та робіт проводиться згідно вимог і у встановлені терміни. Тематика курсового та дипломного проектування щорічно оновлюється і є актуальною для всіх спеціальностей. В цілому належним чином проводиться підготовка до державної атестації випускників.

Всі спеціальності університету забезпечені навчально-методичною літературою та методичними рекомендаціями для виконання курсових та дипломних робіт (проектів).

Разом з тим, мають місце окремі недоліки. З метою їх усунення та  забезпечення високої якості підготовки фахівців та об’єктивної оцінки знань, вмінь і компетентностей фахівців вчена рада ухвалила ряд заходів.

Значну увагу було приділено забезпеченню організації комплексного іспиту фахівців, в тому числі розробці об’єктивних критеріїв оцінювання знань студентів та якісних програм іспитів.

З метою підвищення якості дипломних робіт (проектів) передбачено посилення значення власних наукових досліджень, удосконалення стандарту підприємства, тематики та методичного забезпечення для виконання робіт.

Було підкреслено необхідність покращення якості курсових робіт (проектів). З цією метою було ухвалено підсилити контроль за відповідністю обсягу курсових робіт (проектів) часу, виділеному на їх виконання. Визнано за необхідне також значно збільшити обсяг індивідуального завдання у складі робіт.

Вчена рада також заслухала інформацію керівника навчального відділу доцента О.Я. Микули «Щодо запобігання та попередження плагіату при дипломному та курсовому проектуванні». Було прийнято до відома, що в університеті активно впроваджується комплексна система запобігання академічному плагіату, успішно апробована у ряді країн ЄС.

Вчена рада розглянула також ряд поточних робочих питань.