22 грудня 2016 року відбулося засідання Вченої ради Львівського національного аграрного університету.

Першим питанням розглядалося «Про стан і перспективи науково-дослідної роботи в університеті у 2016–2017 навчальному році і на період до 2020 року»

Заслухавши та обговоривши доповідь деканів факультетів університету та голови комісії в.о. професора І.Б. Яціва, Вчена рада ЛНАУ відзначила, що науково-дослідна робота, підготовка кадрів вищої кваліфікації здійснюється колективом університету на задовільному рівні. Серед результатів цієї діяльності слід відзначити значну кількість призових місць, здобутих студентами університету на Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт, збільшення протягом останніх років обсягів виконання науково-дослідних робіт, фінансованих з держбюджету і за рахунок госпдоговірних тем, отримання ліцензії на розширення провадження освітньої діяльності для підготовки доктора філософії за 8 спеціальностями, успішне функціонування трьох спеціалізованих вчених рад з захисту дисертаційних робіт, включення окремих видань університету (журнали «Аграрна економіка», «MOTROL», «ECONTECHMOD») в міжнародні наукометричні бази даних, збільшення наукових публікацій у закордонних виданнях та ін.

Разом з тим Вчена рада ухвалила заходи щодо підвищення рівня кадрового забезпечення університету, зокрема збільшення кількості докторів наук, постійного підвищення рівня наукових публікацій, модернізації експериментально-виробничої бази, підготовки на конкурсний відбір Міністерством освіти і науки України наукових проектів, розширення виконання госпдоговірної тематики.

Вчена рада затвердила Правила прийому до ЛНАУ, Положення про Приймальну комісію ЛНАУ, Положення про апеляційну комісію та план заходів щодо організації прийому студентів до університету у 2017 році.

На засіданні Вченої ради відбувся конкурс на заміщення вакантної посади директора Стрийського коледжу ЛНАУ. Після заслуховування виступів ректора ЛНАУ академіка В.В.Снітинського, першого проректора професора В.М. Боярчука, головного бухгалтера Г.І. Козлової, професора С.М. Онисько, претендентів на посаду Василя Федоровича Дмитришина та Ігоря Ярославовича Рінила, було проведено таємне голосування.

З 63 членів Вченої ради були присутні 51. Роздано бюлетенів для таємного голосування і виявлено в урні для голосування – 51. З них недійсних – 1 бюлетень, не підтримали жодного кандидата – 7 членів Вченої ради. За В.Ф. Дмитришина проголосувало 11 членів Вченої ради. За І.Я. Рінила проголосувало 32 члени Вченої ради. Таким чином Ігор Ярославович Рінило був обраний на посаду директора Стрийського коледжу ЛНАУ.

Наказом ректора ЛНАУ академіка НААНУ В.В. Снітинського від 23 грудня 2016 року Рінило Ігор Ярославович призначений директором Стрийського коледжу ЛНАУ.