16 березня 2017 року відбулося засідання Вченої ради Львівського національного аграрного університету. Було розглянуто стан і перспективи розвитку факультетів університету. Заслухавши та обговоривши доповідь деканів факультетів університету професорів С.Й. Ковалишина, М.Г. Ступеня, в.о. професорів А.В. Мазурака, Я.С. Янишина, доцента В.В.  Бальковського та інформацію голови комісії професора В.М. Боярчука, Вчена рада відзначила, що за звітний період колективи факультетів провели значну роботу з покращення якості професійно-практичної підготовки фахівців, удосконалення організаційно-методичного та матеріально-технічного забезпечення навчально-виховного процесу, підвищення ефективності науково-дослідної роботи. В цілому робота факультетів університету із всіх напрямів діяльності була визнана задовільною.

Вчена рада звернула увагу на необхідність підвищення рівня наукової роботи, укріплення співпраці факультетів з спорідненими факультетами закордонних ВНЗ для обміну студентами і отримання подвійних дипломів, стажування викладачів, проведення наукових конференцій, спільних досліджень, публікацій статей. Більш активну участь необхідно брати у міжнародних наукових та освітніх грантах та державних бюджетних наукових проектах.

Необхідно також посилити профорієнтаційну роботу, забезпечити безумовне виконання ліцензованого обсягу щодо набору студентів при  проведенні вступної кампанії 2017 року.

Вчена рада поставила конкретні завдання щодо підвищення якості освіти. Так, було визнано за необхідне удосконалити структурно-логічні схеми підготовки бакалаврів та магістрів, ліцензувати нові освітні програми, переглянути перелік спеціалізацій на ОС «Магістр» і адаптувати їх до запитів виробництва та побажань студентів, запровадити нову систему контролю якості освітнього процесу, створити ряд нових лабораторій та методичних розробок.

Було визнано за необхідне підвищити якість підготовки до ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади та до конкурсу наукових робіт.

Вчена рада розглянула також питання щодо вшанування пам’яті багатолітнього ректора університету, професора Михайла Тимофійовича Гончара. Було ухвалено рішення щодо встановлення на будівлі головного корпусу ЛНАУ пам’ятної дошки. Вчена рада звернулася також до міської ради Дублян з ініціативою назвати одну з нових вулиць міста іменем професора М.Т. Гончара.

Окрім того, Вченою радою було розглянуто ряд питань щодо організації діяльності університету.