14 червня 2017 року відбулося засідання Вченої ради Львівського національного університету.

Було оголошено результати виборів до Вченої ради університету, які відбулися на конференції трудового колективу ЛНАУ, а також при прямому таємному голосуванні студентів. Ректор ЛНАУ, академік НААНУ, професор В.В.Снітинський привітав новообраних членів Вченої ради.

Керуючись Законом України «Про вищу освіту» та Статутом ЛНАУ, Вчена рада університету вибрала голову ради шляхом таємного голосування. Головою Вченої ради одноголосно було обрано ректора, академіка НААНУ, професора Володимира Васильовича Снітинського. Члени ради тепло поздоровили з обранням видатного організатора вищої освіти і науки, визнаного лідера університетського колективу.

В ході роботи Вченої ради було розглянуто питання «Стан і перспективи розвитку коледжів Львівського НАУ». Після виступів голів комісій Вченої ради професорів В.М. Боярчука, І.Б. Яціва, С.М. Онисько, доцента С.А. Різеля та узагальнюючого слова голови Вченої ради, професора В.В.Снітинського, одноголосно була прийнята ухвала.

Вчена рада зобов’язала виконати ряд заходів, спрямованих на підвищення якості навчання і практичної підготовки студентів коледжів, удосконалення методичних засад та упорядкування організації навчального процесу у коледжах університету. Значну увагу було приділено укріпленню кадрового потенціалу та підвищенню педагогічної та наукової кваліфікації викладачів коледжів. Ряд заходів був ухвалений з метою покращити стан науково-дослідної роботи викладачів і студентів коледжів ЛНАУ, інтеграції наукової роботи коледжів з науковою роботою кафедр університету.

Особливу увагу було приділено заходам щодо укріплення зв’язків університету з коледжами у всіх сферах діяльності, розвитку особистого співробітництва структурних підрозділів, вчених і викладачів, а також студентів навчальних закладів, подальшому розвитку ступеневої освіти тощо. Зокрема, було прийнято рішення щодо проведення у ЛНАУ відкритої олімпіади і конкурсу наукових робіт для студентів коледжів.

Вчена рада вважає за необхідне в подальшому забезпечити більш тісну координацію міжнародної діяльності коледжів з ЛНАУ.

Загалом стан роботи за всіма видами діяльності Вишнянського коледжу ЛНАУ, Горохівського коледжу ЛНАУ, Золочівського коледжу ЛНАУ,  Івано-Франківського коледжу ЛНАУ, Львівського коледжу ЛНАУ, Стрийського коледжу ЛНАУ, Тлумацького коледжу ЛНАУ, Чернівецького коледжу ЛНАУ був визнаний задовільним.

Вчена рада розглянула також питання щодо стану підготовки університету до нового 2017–2018 навчального року і визнала його задовільним.

Було прийнято ухвалу щодо створення Ради університетського центру ЛНАУ та затверджено Положення про Раду університетського центру ЛНАУ.

Вчена рада університету також розглянула і вирішила ряд питань щодо керівництва діяльністю університету, що відносяться до її компетенції згідно чинних законодавчих норм.