22 серпня 2017 року у Львівському національному аграрному університеті відбулося засідання вченої ради.

Заслухавши доповіді першого проректора професора В.М. Боярчука, проректора з наукової роботи в.о. професора І.Б. Яціва, проректора з АСП доцента Т.Г. Щура, вчена рада відзначила, що колектив університету провів значну роботу щодо підготовки до нового навчального року і в цілому забезпечив якісне навчання студентів університету всіх форм навчання у 2017/2018 навчальному році. Були оновлені навчально-методичні комплекси наявних і розроблені навчально-методичні комплекси нових дисциплін, розроблені навчальні плани нових спеціальностей, оновлена навчальна матеріально-технічна база, проведено ремонт гуртожитків тощо.

Вчена рада, взявши до відома представлену інформацію, ухвалила визнати стан підготовки університету до нового 2017/2018 навчального року задовільним.

Окрім того, вчена рада ЛНАУ заслухала інформацію голови організаційного комітету з організації виборів ректора ЛНАУ, декана економічного факультету, в.о. професора Я.І. Янишина щодо ряду Положень, які необхідно затвердити для організації виборів в університеті. Вчена рада відзначила, що представлені оргкомітетом Положення ЛНАУ щодо організації виборів ректора університету повністю відповідають «Закону України про вищу освіту», Статуту ЛНАУ та Постанові КМУ від 05 грудня 2014 р. №726. Вчена рада ухвалила затвердити: Положення про порядок проведення виборів ректора Львівського національного аграрного університету; Положення про організаційний комітет з проведення виборів ректора Львівського національного аграрного університету; Положення про виборчу комісію з проведення виборів ректора Львівського національного аграрного університету; Положення про виборчу дільницю та дільничну виборчу комісію відокремленого структурного підрозділу з проведення виборів ректора Львівського національного аграрного університету;  Положення про порядок обрання представників з числа штатних працівників, які не є науковими, науково-педагогічними та педагогічними працівниками, для участі у виборах ректора Львівського національного аграрного університету; Положення про порядок обрання представників з числа студентів, що мають право брати участь у виборах ректора Львівського національного аграрного університету; Положення про порядок організації роботи спостерігачів на виборах ректора Львівського національного аграрного університету; форму бюлетеня для таємного голосування з висунення виборних представників з числа студентів, що мають право брати участь у виборах ректора Львівського національного аграрного університету; форму протоколу засідання виборчої комісії студентів факультету.

У порядок денний було включено питання щодо висунення кандидатури на посаду ректора ЛНАУ у зв’язку з оголошення Міністерством освіти і науки України відповідного конкурсу. Після обговорення вчена рада ЛНАУ на пропозицію першого проректора, професора В.М.Боярчука одноголосно висунула кандидатуру доктора біологічних наук, професора, академіка Національної академії аграрних наук України, академіка Академії наук вищої освіти України В.В.Снітинського.

Вчена рада ЛНАУ розглянула інформацію відповідального секретаря приймальної комісії доцента О.В. Грицини щодо результатів вступної кампанії в університеті. Вчена рада відзначила, що у 2017 році вдалося зберегти позитивну тенденцію збільшення обсягів набору за ОС бакалавр, ОС магістр за денною та заочною формами навчання. Разом з тим, необхідно значно підвищити рівень профорієнтаційної роботи серед студентів коледжів і шкільної молоді. Роботу з організації вступної кампанії вчена рада визнала задовільною.

Вчена рада університету затвердила нормативи педнавантаження в університеті на 2017/2018 навчальний рік.

Було ухвалено відкриття в університеті кафедри туризму і педагогіки.

В кінці засідання вчена рада затвердила свій План роботи на 2017/2018 навчальний рік.