21 грудня 2017 року відбулося засідання вченої ради ЛНАУ. Було розглянуто питання «Про стан і перспективи розвитку гуманітарної освіти та вдосконалення організації вивчення іноземних мов в університеті у 2017–2018 навчальному році.

Відкриваючи засідання, голова вченої ради, ректор ЛНАУ, академік НААНУ В.В.Снітинський наголосив на великому значенні гуманітарної освіти у формуванні висококваліфікованого, громадянськи активного фахівця. Заслухавши та обговоривши доповіді завідувача кафедри філософії доцента Р.А. Наконечного, завідувача кафедри українознавства, в. о. доцента А.М. Кузи, завідувача кафедри іноземних мов в.о. доцента С.Р. Добровольської і довідку комісії (голова комісії – перший проректор професор В.М. Боярчук, заступник голови – доцент О.Я. Микула, члени комісії: професор Ю.І. Ковальчик, доценти Р.А. Наконечний, Г.А. Косилович, Ю.І. Боднар), вчена рада відзначила, що на кафедрах філософії, українознавства та іноземних мов на належному рівні організовано викладання гуманітарних дисциплін, впроваджуються нові форми та методи навчально-виховної роботи, проводиться значна виховна робота зі студентами. Однак було визнано за необхідне постійно вдосконалювати якість освітнього процесу з метою формування фахівця міжнародного рівня, з гармонійно розвиненими соціально-суспільними, духовно-інтелектуальними якостями, високими знаннями української мови як державної та іноземних мов.

За пропозицією голови вченої ради, академіка НААНУ В.В. Снітинського, стан гуманітарної освіти та організація вивчення іноземних мов в університеті були визнані в цілому задовільними.

Вчена рада доручила передбачити в планах роботи кафедр гуманітарної освіти на 2018–2020 рр. заходи щодо реалізації Стратегії національно-патріотичного виховання дітей та студентської молоді відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.10.2017 № 743-р та розпорядженням Кабінету Міністрів № 819-р від 15.11.2017.

З метою інтенсифікації навчально-методичної роботи із вдосконалення якості викладання навчальних дисциплін, кафедрам гуманітарної освіти було поставлено ряд конкретних завдань із покращення методичного забезпечення навчального процесу, науково-дослідної та науково-видавничої діяльності, підготовки науково-педагогічних кадрів, профорієнтаційної роботи серед абітурієнтів та студентів бакалаврату.

Було доручено внести зміни у концепцію розвитку гуманітарної освіти у ЛНАУ, передбачити інтенсифікацію роботи університетської Ради з гуманітарної освіти.

Особливу увагу вчена рада присвятила питанням покращення організації вивчення іноземних мов студентами і викладачами університету.

Вчена рада розглянула інформацію голови студентського самоврядування студента С.І. Хамця та керівника відділу з організації виховної роботи студентів О.В. Качмар «Про завдання та план роботи студентського самоврядування в університеті у 2017–2018 навчальному році». Вчена рада прийняла інформацію та план роботи студентського самоврядування до відома. Голова вченої ради та її члени відзначили високу ефективність студентського самоврядування в університеті, активну участь студентів в управлінні ЛНАУ.

Окрім того, вчена рада розглянула ряд питань щодо організації вступної кампанії 2018 року, підготовки кадрів вищої кваліфікації та методичного забезпечення навчального процесу.